Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā (reģ. nr.1104)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

 

Priekšlikumi  likumprojekta 2.lasījumam nav iesniegti

 

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 2.lasījuma redakcija

 

Izdarīt Vēlētāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 4., 21.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Vēlētāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 4., 21.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

7.pants. Centrālā vēlēšanu komisija 120 dienas pirms vēlēšanām iesniedz Pārvaldei ziņas par visiem izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem, norādot katra vēlēšanu iecirkņa numuru un adresi, kā arī triju dienu laikā informē to par visām izmaiņām šajās ziņās.

 

 

 

 

 

8.pants. (1) Pārvalde 120 dienas pirms vēlēšanām elektroniski apkopo un izsniedz pašvaldībām Iedzīvotāju reģistra datus par katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo dzīvesvietu adresēs (ēkās) reģistrēto vēlētāju skaitu un iepriekšējās vēlēšanās reģistrēto vēlēšanu iecirkni.

(2) Pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome pārbauda un papildina vai maina Pārvaldes sniegtās ziņas ar tās administratīvajā teritorijā esošā vēlētāja dzīvesvietas adresei (ēkai) atbilstošā vēlēšanu iecirkņa numuru un Pārvaldes noteiktajā elektroniskā formā triju nedēļu laikā no minēto ziņu saņemšanas dienas iesniedz tās Pārvaldei, kura aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas.

 

 

1. Izteikt 7. un 8.pantu šādā redakcijā:

 "7.pants. Centrālā vēlēšanu komisija 120 dienas pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta un pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes vēlēšanām, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, 50 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas iesniedz Pārvaldei ziņas par visiem izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem, norādot katra vēlēšanu iecirkņa numuru un adresi, kā arī triju dienu laikā informē to par visām izmaiņām šajās ziņās.

 

8.pants. (1) Pārvalde 120 dienas pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, 50 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas elektroniski apkopo un izsniedz pašvaldībām Iedzīvotāju reģistra datus par katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo dzīvesvietu adresēs (ēkās) reģistrēto vēlētāju skaitu un iepriekšējās vēlēšanās reģistrēto vēlēšanu iecirkni.

(2) Pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome pārbauda un papildina vai maina Pārvaldes sniegtās ziņas, norādot tās administratīvajā teritorijā esošā vēlētāja dzīvesvietas adresei (ēkai) atbilstošā vēlēšanu iecirkņa numuru, un Pārvaldes noteiktā elektroniskā formā triju nedēļu laikā, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, vienas nedēļas laikā pēc minēto ziņu saņemšanas iesniedz tās Pārvaldei, kura aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas."

 

 

 

 

1. Izteikt 7. un 8.pantu šādā redakcijā:

 "7.pants. Centrālā vēlēšanu komisija 120 dienas pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, 50 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas iesniedz Pārvaldei ziņas par visiem izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem, norādot katra vēlēšanu iecirkņa numuru un adresi, kā arī triju dienu laikā informē to par visām izmaiņām šajās ziņās.

 8.pants. (1) Pārvalde 120 dienas pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, 50 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas elektroniski apkopo un izsniedz pašvaldībām Iedzīvotāju reģistra datus par katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo dzīvesvietu adresēs (ēkās) reģistrēto vēlētāju skaitu un iepriekšējās vēlēšanās reģistrēto vēlēšanu iecirkni.

(2) Pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome pārbauda un papildina vai maina Pārvaldes sniegtās ziņas, norādot tās administratīvajā teritorijā esošā vēlētāja dzīvesvietas adresei (ēkai) atbilstošā vēlēšanu iecirkņa numuru, un Pārvaldes noteiktajā elektroniskā formā triju nedēļu laikā, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, vienas nedēļas laikā pēc minēto ziņu saņemšanas iesniedz tās Pārvaldei, kura aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas."

 

 

9.pants. (1) Pārvalde 90 dienas pirms vēlēšanām, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošajām ziņām, iekļauj Reģistrā ziņas par rīcībspējīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri kārtējo vēlēšanu dienā sasniegs 18 gadu vecumu.

(2) Pārvalde 90 dienas pirms pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošajām ziņām, iekļauj Reģistrā ziņas par tiem rīcībspējīgajiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi, bet ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā un kuri kārtējo vēlēšanu dienā sasniegs 18 gadu vecumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Pārvalde 90 dienas pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, 50 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošajām ziņām, iekļauj Reģistrā ziņas par rīcībspējīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri kārtējo vēlēšanu dienā sasniegs 18 gadu vecumu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Pārvalde 90 dienas pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, 50 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošajām ziņām, iekļauj Reģistrā ziņas par rīcībspējīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri kārtējo vēlēšanu dienā sasniegs 18 gadu vecumu."

 

12.pants. (1) Pārvalde ne vēlāk kā 75 dienas pirms vēlēšanām katram vēlēšanu iecirknim sagatavo sākotnējo vēlētāju sarakstu.

(2) Iecirkņa vēlētāju sarakstā iekļauj visus vēlētājus, kuri deklarējuši dzīvesvietu attiecīgajam vēlēšanu iecirknim piederīgajās adresēs vai kuriem šajās iecirknim piederīgajās adresēs bijusi pēdējā reģistrētā dzīvesvietas adrese.

(3) Vēlētājus, kuri reģistrējuši savu dzīvesvietu ārvalstīs, iekļauj ārvalstīs dzīvojošo vēlētāju sarakstā.

(4) Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām iecirkņa vēlētāju sarakstā iekļauj tikai tos vēlētājus, kuri ir reģistrēti dzīvesvietā attiecīgajam vēlēšanu iecirknim piederīgajās adresēs.

 

 

 

 

 

3. Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Pārvalde ne vēlāk kā 75 dienas pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, 45 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas katram vēlēšanu iecirknim sagatavo sākotnējo vēlētāju sarakstu."

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Pārvalde ne vēlāk kā 75 dienas pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, 45 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas katram vēlēšanu iecirknim sagatavo sākotnējo vēlētāju sarakstu."

 

 

13.pants. (1) Pārvalde ne vēlāk kā 70 dienas pirms vēlēšanām nosūta vēlētājam pa pastu uz viņa dzīvesvietas adresi Latvijā informāciju par to, kura vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš iekļauts.

(2) Vēlētājiem, kuriem nav deklarētās dzīvesvietas vai kuri iekļauti ārvalstīs dzīvojošo vēlētāju sarakstā, šā panta pirmajā daļā minēto informāciju nenosūta.

 

4. Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Pārvalde ne vēlāk kā 70 dienas pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, ne vēlāk kā 40 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas nosūta vēlētājam pa pastu uz viņa dzīvesvietas adresi Latvijā informāciju par to, kura vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš ir iekļauts."

 

 

 

 

4. Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Pārvalde ne vēlāk kā 70 dienas pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, ne vēlāk kā 40 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas nosūta vēlētājam pa pastu uz viņa dzīvesvietas adresi Latvijā informāciju par to, kura vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš ir iekļauts."

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 93/109/EC.

 

5. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1993.gada 6.decembra Direktīvas 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav."

 

 

 

5. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1993.gada 6.decembra direktīvas 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav."