22

22.02.05.            9/7 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā” (reģ. nr. 1104), nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt izskatīšanai Saeimā 1.lasījumā.

 

 

 

Ar cieņu,

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs                                                            Staņislavs Šķesters

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā

 

Izdarīt Vēlētāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 4., 21.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 7. un 8.pantu šādā redakcijā:

 

"7.pants. Centrālā vēlēšanu komisija 120 dienas pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta un pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes vēlēšanām, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, 50 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas iesniedz Pārvaldei ziņas par visiem izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem, norādot katra vēlēšanu iecirkņa numuru un adresi, kā arī triju dienu laikā informē to par visām izmaiņām šajās ziņās.

 

8.pants. (1) Pārvalde 120 dienas pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, 50 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas elektroniski apkopo un izsniedz pašvaldībām Iedzīvotāju reģistra datus par katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo dzīvesvietu adresēs (ēkās) reģistrēto vēlētāju skaitu un iepriekšējās vēlēšanās reģistrēto vēlēšanu iecirkni.

(2) Pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome pārbauda un papildina vai maina Pārvaldes sniegtās ziņas, norādot tās administratīvajā teritorijā esošā vēlētāja dzīvesvietas adresei (ēkai) atbilstošā vēlēšanu iecirkņa numuru, un Pārvaldes noteiktā elektroniskā formā triju nedēļu laikā, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, vienas nedēļas laikā pēc minēto ziņu saņemšanas iesniedz tās Pārvaldei, kura aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas."

 

2. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Pārvalde 90 dienas pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, 50 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošajām ziņām, iekļauj Reģistrā ziņas par rīcībspējīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri kārtējo vēlēšanu dienā sasniegs 18 gadu vecumu."

 

3. Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Pārvalde ne vēlāk kā 75 dienas pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, 45 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas katram vēlēšanu iecirknim sagatavo sākotnējo vēlētāju sarakstu."

 

4. Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Pārvalde ne vēlāk kā 70 dienas pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā vai sarīkojama tautas nobalsošana, ne vēlāk kā 40 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas nosūta vēlētājam pa pastu uz viņa dzīvesvietas adresi Latvijā informāciju par to, kura vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš ir iekļauts."

 

5. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1993.gada 6.decembra Direktīvas 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav."