2005

 

2005. gada 16.martā

9/5 -

Saeimas Prezidijam

 

 

          Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto  likumprojektu “Grozījumi Sporta likumā” (reģ.nr.1102; dok.nr.3704), nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un lūdz to iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

         

Cieņā

 

 

J.Strazdiņš

Izglītības, kultūras un zinātnes

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Sporta likumā

 

Izdarīt Sporta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 5.nr.) šādus grozījumus:

6.panta piektajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) organizē sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;";

 

aizstāt 4.punktā vārdu "veic" ar vārdu "organizē".