Likumprojekts pirms otrā lasījuma izskatīšanai komisijas sēdē 22

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

 

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas
projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā

(reģ.nr.1076) (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi Nr.18)

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(8)

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija otrajam lasījumam

1.pants. Atsavināt valsts vajadzībām dzīvokļu īpašumus un neapdzīvo­jamās telpas Rīgā, Kuģu ielā 8/10, un Rīgā, Uzvaras bulvārī 2, kuri atrodas Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas teritorijā (1.pielikums).

1.

Juridiskais birojs

Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1.pants.  Latvijas Nacionālās bibliotēkas vajadzībām valsts atsavina šādus nekustamos  īpašumus:

1)  zemes gabals 1158 m2 platībā Rīgā, Akmeņu ielā 3 (kadastra Nr. 0100 049 0106, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 7699) un uz tā esošas četras būves (liters Nr.1, 2, 3 un 4);

2)  zemes gabals 74873 m2 platībā Rīgā, Akmeņu ielā 7 (kadastra Nr. 0100 049 0102, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.7989);

3) zemes gabals 1901 m2 platībā Rīgā, Akmeņu ielā 8, (kadastra Nr. 0100 049 0116, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0008 3776);

4) zemes gabals 367 m2 platībā Rīgā, Akmeņu ielā 10, kadastra Nr.0100 049 0117, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1 1497);

5) zemes gabals 2425 m2 platībā Rīgā, Akmeņu ielā 12, kadastra Nr.0100 049 0118, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1 1813) un uz tā esošās trīs būves (liters Nr.1, 2 un 3);

6) zemes gabals 1786 m2 platībā Rīgā,  Kuģu ielā b/n, (kadastra Nr. 0100 049 0095, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3 0086);

7) zemes gabals 298 m2 platībā Rīgā, Kuģu ielā 2 (kadastra Nr. 0100 049 0090).”

Atbalstīts

1.pants.  Latvijas Nacionālās bibliotēkas vajadzībām valsts atsavina šādus nekustamos  īpašumus:

1)  zemes gabalu 1158 m2 platībā Rīgā, Akmeņu ielā 3 (kadastra Nr. 0100 049 0106, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 7699) un uz tā esošas četras būves (liters Nr.1, 2, 3 un 4);

2)  zemes gabalu 74873 m2 platībā Rīgā, Akmeņu ielā 7 (kadastra Nr. 0100 049 0102, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.7989);

3) zemes gabalu 1901 m2 platībā Rīgā, Akmeņu ielā 8, (kadastra Nr. 0100 049 0116, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0008 3776);

4) zemes gabalu 367 m2 platībā Rīgā, Akmeņu ielā 10, kadastra Nr.0100 049 0117, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1 1497);

5) zemes gabalu 2425 m2 platībā Rīgā, Akmeņu ielā 12, kadastra Nr.0100 049 0118, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1 1813) un uz tā esošās trīs būves (liters Nr.1, 2 un 3);

6) zemes gabalu 1786 m2 platībā Rīgā,  Kuģu ielā b/n, (kadastra Nr. 0100 049 0095, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3 0086);

7) zemes gabalu 298 m2 platībā Rīgā, Kuģu ielā 2 (kadastra Nr. 0100 049 0090).

2.pants. Atsavināt valsts vajadzībām nekustamos īpašumus, kuri atrodas Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas teritorijā (2.pielikums).

2.

Juridiskais birojs

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“2.pants.  (1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas  vajadzībām valsts atsavina ēkā Rīgā, Kuģu ielā 8/10 esošus dzīvokļus, mākslinieka darbnīcas  un neapdzīvojamās telpas, kas nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai:

1) dzīvokli Nr. 1, kopējā platība 56,75 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0199;

2) dzīvokli Nr. 1a, kopējā platība 74,8 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0512;

3) dzīvokli Nr. 5, kopējā platība 28,24 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0628;

4) dzīvokli Nr. 8, kopējā platība 61,34 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0867;

5) dzīvokli Nr. 10, kopējā platība 31,78 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0143;

6) dzīvokli Nr. 11, kopējā platība 36,27 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0422;

(2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas  vajadzībām valsts atsavina ēkā Rīgā, Uzvaras bulvārī 2 esošus dzīvokļus, mākslinieka darbnīcas  un neapdzīvojamās telpas, kas nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai:

1) dzīvoklis Nr.3, kopējā platība 97,1 kvadrātmetrs, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0856;

2) dzīvoklis Nr.7, kopējā platība 95,13 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0446;

3) dzīvoklis Nr.9, kopējā platība 97,48 kvadrātmetri reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0859;

4) dzīvoklis Nr.11, kopējā platība 94,11 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0445;

5) dzīvoklis Nr.17, kopējā platība 55,71 kvadrātmetrs, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0444;

6) dzīvoklis Nr.18, kopējā platība 116,44 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0733;

7) dzīvoklis Nr.20, kopējā platība 114,41 kvadrātmetrs, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0861;

8) dzīvoklis Nr.21, kopējā platība 52,7 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0837;

9) dzīvoklis Nr.22, kopējā platība 118,36 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0858;

10) mākslinieka darbnīca Nr.II, kopējā platība 234,52 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0202;

11) neapdzīvojamās telpas, kopējā platība 650 kvadrātmetri,   reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0202.”

Atbalstīts

2.pants.  (1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas  vajadzībām valsts atsavina ēkā Rīgā, Kuģu ielā 8/10 esošus dzīvokļus, mākslinieku darbnīcas  un neapdzīvojamās telpas, kas nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai:

1) dzīvokli Nr. 1, kopējā platība 56,75 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0199;

2) dzīvokli Nr. 1a, kopējā platība 74,8 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0512;

3) dzīvokli Nr. 5, kopējā platība 28,24 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0628;

4) dzīvokli Nr. 8, kopējā platība 61,34 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0867;

5) dzīvokli Nr. 10, kopējā platība 31,78 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0143;

6) dzīvokli Nr. 11, kopējā platība 36,27 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0422.

(2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas  vajadzībām valsts atsavina ēkā Rīgā, Uzvaras bulvārī 2 esošus dzīvokļus, mākslinieku darbnīcas  un neapdzīvojamās telpas, kas nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai:

1) dzīvokli Nr.3, kopējā platība 97,1 kvadrātmetrs, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0856;

2) dzīvokli Nr.7, kopējā platība 95,13 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0446;

3) dzīvokli Nr.9, kopējā platība 97,48 kvadrātmetri reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0859;

4) dzīvokli Nr.11, kopējā platība 94,11 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0445;

5) dzīvokli Nr.17, kopējā platība 55,71 kvadrātmetrs, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0444;

6) dzīvokli Nr.18, kopējā platība 116,44 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0733;

7) dzīvokli Nr.20, kopējā platība 114,41 kvadrātmetrs, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0861;

8) dzīvokli Nr.21, kopējā platība 52,7 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0837;

9) dzīvokli Nr.22, kopējā platība 118,36 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0858;

10) mākslinieka darbnīcu Nr.II, kopējā platība 234,52 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0202;

11) neapdzīvojamās telpas, kopējā platība 650 kvadrātmetri,   reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0202.

3.pants. Šo noteikumu 1. un 2.pantā minētie nekustamie īpašumi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstāmi zemesgrāmatā uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā.

3.

Juridiskais birojs

Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Šā likuma 1. un 2. pantā minētie nekustamie īpašumi atsavināmi likumā “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīts

3.pants. Šā likuma 1. un 2. pantā minētie nekustamie īpašumi atsavināmi likumā “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” noteiktajā kārtībā.

 

4.

Juridiskais birojs

Papildināt ar 4. pantu šādā redakcijā:

“4. pants. Kultūras ministrija šā likuma 1. un 2. pantā minētos nekustamos  īpašumus  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā.”

Atbalstīts

4. pants. Kultūras ministrija šā likuma 1. un 2. pantā minētos nekustamos  īpašumus  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā.


 

 

5.

Juridiskais birojs

Papildināt ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:
“Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2005. gada 11. janvārī  Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi nr. 18 “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā.

2. Rīgas pilsēta bez atlīdzības nodod valstij uz Rīgas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēto ēku Rīgā, Uzvaras bulvārī 2  (kadastra Nr. 0100 0490 096 – 001, zemesgrāmatas nodalījums Nr. 6857). Kultūras ministrija minēto nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā.“

Atbalstīts
Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2005. gada 11. janvārī  Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 18 “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā.

2. Rīgas pilsēta bez atlīdzības nodod valstij uz Rīgas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēto ēku Rīgā, Uzvaras bulvārī 2  (kadastra Nr. 0100 0490 096 – 001, zemesgrāmatas nodalījums Nr. 6857). Kultūras ministrija minēto nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā.

 

6.

Juridiskā komisija

Papildināt ar noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.”

Atbalstīts

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.


 

1.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 11.janvāra

            noteikumiem Nr.18

 

Atsavināmie dzīvokļu īpašumi un neapdzīvojamās telpas

 

1. Nekustamajā īpašumā Rīgā, Kuģu ielā 8/10:

1.1. dzīvoklis Nr.1, kopējā platība 56,75 kvadrātmetri;

1.2. dzīvoklis Nr.1a, kopējā platība 74,8 kvadrātmetri;

1.3. dzīvoklis Nr.5, kopējā platība 28,24 kvadrātmetri;

1.4. dzīvoklis Nr.10, kopējā platība 31,78 kvadrātmetri;

1.5. dzīvoklis Nr.11, kopējā platība 36,27 kvadrātmetri;

1.6. dzīvoklis Nr.8, kopējā platība 61,34 kvadrātmetri.

 

2. Nekustamajā īpašumā Rīgā, Uzvaras bulvārī 2:

2.1. dzīvoklis Nr.3, kopējā platība 97,1 kvadrātmetrs;

2.2. dzīvoklis Nr.7, kopējā platība 95,13 kvadrātmetri;

2.3. dzīvoklis Nr.9, kopējā platība 97,48 kvadrātmetri;

2.4. dzīvoklis Nr.11, kopējā platība 94,11 kvadrātmetri;

2.5. dzīvoklis Nr.17, kopējā platība 55,71 kvadrātmetrs;

2.6. dzīvoklis Nr.18, kopējā platība 116,44 kvadrātmetri;

2.7. dzīvoklis Nr.20, kopējā platība 114,41 kvadrātmetrs;

2.8. dzīvoklis Nr.21, kopējā platība 52,7 kvadrātmetri;

2.9. dzīvoklis Nr.22, kopējā platība 118,36 kvadrātmetri;

2.10. mākslinieka darbnīca Nr.II, kopējā platība 234,52 kvadrātmetri;

2.11. neapdzīvojamās telpas, kopējā platība 650 kvadrātmetri.

7.

Juridiskā komisija

Izslēgt 1. pielikumu.

 

 

Atbalstīts

(skat. 1. un 2. priekšlikumu)

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 11.janvāra

            noteikumiem Nr.18

 

Atsavināmie nekustamie īpašumi

 

1. Nekustamais īpašums – zemesgabals 1158 m2 platībā (zemes kadastra Nr. 0100 049 0106) un četras būves (liters Nr.1, 2, 3 un 4) Rīgā, Akmeņu ielā 3.

 2. Zemesgabals 4873 m2 platībā (zemes kadastra Nr. 0100 049 0102) Rīgā, Akmeņu ielā 7.

 3. Zemesgabals 1901 m2 platībā (zemes kadastra Nr. 0100 049 0116) Rīgā, Akmeņu ielā 8.

 4. Zemesgabals 367 m2 platībā (zemes kadastra Nr. 0100 049 0117) Rīgā, Akmeņu ielā 10.

 5. Nekustamais īpašums – zemesgabals 2425 m2 platībā (zemes kadastra Nr. 0100 049 0118) un trīs būves (liters Nr.1, 2 un 3) Rīgā, Akmeņu ielā 12.

 6. Zemesgabals 1786 m2 platībā (zemes kadastra Nr. 0100 049 0095) Rīgā, Kuģu ielā (bez numura).

 7. Zemesgabals 298 m2 platībā (zemes kadastra Nr. 0100 049 0090) Rīgā, Kuģu ielā 2.

8.

Juridiskā komisija

Izslēgt 2. pielikumu.

 

Atbalstīts

(skat. 1. un 2. priekšlikumu)