9/8 -

 

9/8 -

   .01.2005.

 

 

 

                    Saeimas Prezidijam

 

 

                        Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 26. janvāra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi Meža likumā"  (Reģ. nr.1071)       (Dok. nr.3589, 3589A)  un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

                  

         

          Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Dzintars Jaundžeikars

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Meža likumā

 

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.; 2003, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

 

"32.pants

Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam meža apsaimniekošanas plāns ir viens no priekšnoteikumiem valsts un Eiropas Savienības finansējuma vai līdzfinansējuma saņemšanai mežsaimniecības attīstībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

 

2. Svītrot 33.pantu.

 

3. 43.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Valsts ar tās institūcijām un valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansējumu atbalsta meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju un meža nozares attīstību."

 

aizstāt trešajā daļā vārdu "mežsaimniecības" ar vārdiem "meža nozares".