Latvijas Republikas

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

2005. gada 18. maijā

Nr.9/1- 546

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu „ Par Eiropas Savienības un Islandes Republikas, un Norvēģijas Karalistes līgumu par to, kā piemērot dažus 2000. gada 29. maija Konvencijas par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās un tās 2001. gada Protokola noteikumus” ( reģ.nr. 1063; dok.nr. 3576)

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

Leopolds Ozoliņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja biedrs

 

 

 

 

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                                    Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 Par Eiropas Savienības un Islandes Republikas, un Norvēģijas Karalistes līgumu par to, kā piemērot dažus 2000. gada 29. maija Konvencijas par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās un

tās 2001. gada Protokola noteikumus

 

 

 

 

1. pants. Eiropas Savienības un Islandes Republikas, un Norvēģijas Karalistes līgums par to, kā piemērot dažus 2000. gada 29. maija Konvencijas par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās un tās 2001. gada Protokola noteikumus (turpmāk - Līgums) , ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

 

2. pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Tieslietu ministrija.

 

 

 

3. pants. Līgums stājas spēkā Līguma par Eiropas Savienību 24. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

4. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada _____________________.