2003

 

2005. gada 24. februārī      nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

          Juridiskā komisija savā š.g. 22.februāra sēdē izskatīja likumprojektu “Par dzīvokļa īpašuma tiesību piešķiršanu Andrejam Eglītim” (reģ.nr.1062) un nolēma atbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

         

 

         

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                              M.Segliņš

 

 

 

 

 

 

 


 

Anotācija likumprojektam

“Par dzīvokļa īpašuma tiesību piešķiršanu Andrejam Eglītim”

(Reģ.nr. 1064, dok.nr. 3577, 3577A)

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

1998. gada 5. augustā VAS “Valsts nekustamā īpašums aģentūra” (kopš 2004. gada 1. oktobra – VAS “Valsts nekustamie īpašumi”) ar valdes lēmumu noslēdza uz nenoteiktu laiku dzīvojamās telpas īres līgumu (līguma Nr. 155) par dzīvojamo telpu izīrēšanu Rīgā, Tērbatas ielā 46-17 Andrejam Eglītim (pers. kods 211012-12604). Taču Rīgas Centra rajona tiesas tiesvedībā atrodas krimināllieta, kurā par dienesta pilnvaru pārsniegšanu apsūdzēts bijušais VNIA ģenerāldirektors J. Motte un vēl pieci bijušie VNIA valdes locekļi. Minētās tiesvedības rezultātā varētu tikt apšaubīta A. Eglītim izīrētā dzīvokļa īres līguma likumība.

2. Tiesību akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz nodot A. Eglītim par īpašiem nopelniem Latvijas labā īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu Rīgā, Tērbatas ielā 46-17.


II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

 

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas.

 

 

 

2. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

 

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.