LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā , LV-1811            tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2005. gada 25.janvārī

Nr.9/2 – 3 – 14

 

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"” (Reģ.nr. 1058, dok.nr. 3552) izskatīšanu 1.lasījumā.

          Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 25. janvāra  sēdē un atbalstīja to.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

priekšsēdētājs                                               A.Slakteris

 

 

 

 


Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 2.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Tiesiskās attiecības, kas saistītas ar finanšu nodrošinājumu, regulē šis likums, ciktāl tas nav pretrunā ar Finanšu nodrošinājuma likumu."

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Finanšu nodrošinājuma likumu.