Likumprojekts

 

Likumprojekts

 

 

Grozījums likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

 

 

            Izdarīt likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2003, nr.6; 2003, nr.12)

šādu grozījumu:

 

 

1. Papildināt 4.panta 1.daļu ar 23.punktu šādā redakcijā:

“23) valsts drošības iestādes amatpersona.”