2004

2004. gada 15. decembrī    nr. 9/3 -

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

     Pamatojoties uz Kārtības ruļļa 51. pantu, Juridiskā komisija lūdz grozīt 2004. gada 16. decembra Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā Juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā” un lemt par tā nodošanu komisijai.

      Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Juridiskajai komisijai.

Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

Juridiskā komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

Pielikumā: likumprojekts un anotācija uz ___ lapām.

 

    

    

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                             M. Segliņš

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Iesniedz Juridiskā komisija

 

 

 

 

 

Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā

 

 

 

 

1. Izslēgt 77. panta piektās daļas otro teikumu.

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

 

“3. Pirmstiesas apcietinājuma termiņus krimināllietās, kurās līdz 2005. gada 1. februārim uzsākta apsūdzēto un viņu aizstāvju iepazīstināšana ar krimināllietas materiāliem, aprēķina saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa normām, kas bija spēkā līdz 2005. gada 1. februārim.”

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Iepazīstoties ar Latvijas Satversmes tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas  nolēmumiem, attiecīgās institūcijas ir atzinušas, ka Latvijas KPK 77. panta piektās daļas otrais teikums neatbilst vispārējiem cilvēktiesību pamatprincipiem. Šajā normā paredzētā procesuālā kārtība, kas gan ir vērsta uz tiesību uz aizstāvību nodrošināšanu, vienlaicīgi aizskar indivīda tiesības uz brīvību, kas atsevišķos gadījumos ir uzskatāms kā nesamērīgs Latvijas Republikas Satversmes 94. pantā paredzēto cilvēktiesību ierobežojums.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Citi grozījumi nav jāpieņem.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Atbilst starptautiskajiem cilvēktiesību normatīvajiem aktiem.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Ar Saeimas Juridisko biroju, LR Ģenerālprokuratūru, LR Augstāko tiesu.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo institūciju palīdzību, to kompetences ietvaros.

 

 

 

 

 

Juridiskās komisijas

priekšsēdētājs                                                                      M. Segliņš