Likumprojekts

 

Likumprojekts

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

 

 

 

Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā

 

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2., 6., 13., 23.nr.; 2004, 9.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Šā likuma 46.panta trešās daļas 3.punkts stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.”

 

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.