LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā,  LV 1811            tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2004. gada 16. decembrī

Nr.9/2 – 3 –  122

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes (22. decembra) darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"” (Reģ.nr. 1034) (Dok.nr. 3409, 3409A) izskatīšanu 1.lasījumā.

          Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 16. decembra  sēdē un atbalstīja to un lūdz izskatīt kā steidzamu.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

priekšsēdētājs                                               A.Slakteris

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"

 

Izdarīt likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 17.nr.; 2003, 13.nr.; 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1.panta otrajā daļā:

izteikt 1.punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"b) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrī­bas speciālās ekonomiskās zonas komersantam izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai,";

 

aizstāt 6.punkta "a" apakšpunktā vārdus "uzņēmējsabiedrībai, kura ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība" ar vārdiem "uzņēmējsabiedrībai, kura ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersants";

aizstāt 8.punktā vārdus "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība" ar vārdiem "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrība";

aizstāt 11.punktā vārdus "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība" ar vārdiem "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersants".