9/8 -

9/8 -

   .12.2004.

 

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

            Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 15. decembra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi Iepakojuma likumā"   (Reģ. nr.1031)      (Dok. nr.3406, 3406A)         un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

         

    

         

 

 

     Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Dzintars Jaundžeikars

        

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Iepakojuma likumā

 

Izdarīt Iepakojuma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides ministrija" (attiecīgā locījumā).

 

2. Aizstāt visā likumā vārdus "iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "iepakojuma apsaimnieko­šanas komercuzņēmums" (attiecīgā locījumā).

 

3. Aizstāt visā likumā vārdu "importētājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ievedējs no citām valstīm" (attiecīgā locījumā).

 

4. Aizstāt visā likumā vārdus "preces un produkti" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "preces" (attiecīgā locījumā).

 

5. Aizstāt visā likumā vārdu "importētā" ar vārdiem "no citām valstīm ievestā".

 

6. Aizstāt 1.pantā vārdu "importē" ar vārdiem "ieved no citām valstīm".

 

7. Aizstāt 17.panta otrajā daļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs" ar vārdiem "Vides ministrs".

 

8. Aizstāt 18.panta otrajā daļā vārdu "ārvalstīs" ar vārdiem "citās valstīs".

 

9. Aizstāt 20.pantā vārdus "Latvijas Vides aģentūra" ar vārdiem "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra".

 

10. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

 

"21.pants. Iepakojuma ražotāja (ievedēja no citām valstīm), iepakotāja un iepakojuma apsaimniekošanas komercsabiedrības darbību atbilstoši šajā likumā noteiktajām prasībām kontrolē Valsts vides dienests."

 


Pārejas noteikums

 

Šā likuma 9. un 10.pants stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.