2004

 

2004. gada ____. decembrī

Nr.___________________

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 14. decembra sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (reģ. nr. 1022) 1. lasījumam.

Komisija neatbalstīja minēto likumprojektu un lūdz to iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                               J.Dalbiņš

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Krimināllikumā

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "telekomunikācijas" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "elektroniskie sakari" (attiecīgā locījumā).

 

2. Papildināt 288.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Par šā panta otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas kara laikā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem līdz piecpadsmit gadiem."