Rīgā, 2003

Rīgā, 2004.gada 7.decembrī     

Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par tiesu varu”” (reģ. Nr.1021), nolēma atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                         M.Segliņš

 

 


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

 

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 177.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 1.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Tiesu vara Latvijas Republikā pieder rajonu (pilsētu) tiesām, apgabaltiesām, Augstākajai tiesai un Satversmes tiesai, bet izņēmuma stāvokļa vai karastāvokļa laikā – arī kara tiesām."

 

2. Papildināt 2.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Kara tiesu darbību regulē Kara tiesu likums."

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Kriminālprocesa likumu.