Rīgā

 

 

Rīgā

 

2004.gada 07.decembrī, Nr.9/9-4.2-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz Jūs iekļaut kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā” (reģ.nr.1017) izskatīšanai 1.lasījumā.

 

 

 

 

 

  Priekšsēdētāja                                                            J.Stalidzāne

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā

 

Izdarīt Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2004, 11.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 4.panta sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Ministru kabinets nosaka to komersantu licencēšanas un uzraudzības kārtību, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus."

 

2. Izteikt 6.panta trešās daļas 14.punktu šādā redakcijā:

 

"14) licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot iekārtošanu darbā uz kuģiem);".

 

3. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

 

"17.pants. Darbā iekārtošanas institūcijas

 

(1) Ar personu iekārtošanu darbā (izņemot iekārtošanu darbā uz kuģiem) atļauts nodarboties komersantiem, kuri saņēmuši Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegtu licenci.

(2) Ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem atļauts nodarboties komersantiem, kuri saņēmuši Satiksmes ministrijas izsniegtu licenci."