Latvijas Republikas

 

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

2005. gada 27. janvārī

Nr. 9/1- 487

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts „ Par Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu” ( reģ.nr. 1014; dok.nr. 3324);

 

 

2) Likumprojekts „ Par centrālās iestādes noteikšanu saskaņā ar 1929. gada 20. aprīļa Starptautiskās konvencijas par naudas viltošanas apkarošanu 12. pantu”

( reģ.nr. 1033; dok.nr. 3408).

 

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2. lp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                                         Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai

Papildu protokolu

 

 

 

  1. pants. 1983.gada 21. marta Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai  Papildu protokols (turpmāk - Papildu protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

  1. pants. Papildu protokols stājas spēkā tā 4. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

  1. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Papildu protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada _____________________.