Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2005. gada 17. februārī

Nr.9/1- 508

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „ Par Latvijas Republikas un Gruzijas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tās protokolu „  ( Reģ.nr. 1013; dok.nr. 3323).

 

 

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 


 

 

Iesniedz Ārlietu komisija

 

Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

Par Latvijas Republikas un Gruzijas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tās protokolu

 

 

 

1.pants. 2004.gada 13.oktobrī parakstītā Latvijas Republikas un Gruzijas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk — Konvencija) un tās 2004.gada 13.oktobrī parakstītais protokols (turpmāk — Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Konvencija un Protokols stājas spēkā Konvencijas 29.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija un Protokols latviešu un angļu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada _____________.