2004

2004. gada ____. decembrī

Nr.__________________

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 7. decembra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts noslēpumu”” (reģ. nr. 1009) 1. lasījumam.

Komisija konceptuāli atbalstīja minēto likumprojektu un lūdz to iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                               J.Dalbiņš

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"

 

Izdarīt likumā "Par valsts noslēpumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 1., 14.nr.; 1999, 8.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 2., 24.nr.; 2004, 2., 7., 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 10.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Saeimā, Valsts prezidenta Kancelejā, Valsts kancelejā, Valsts kontrolē, Latvijas Bankā, Ārlietu ministrijā, prokuratūrā un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā personu un telpu atbilstības drošības prasībām pārbaudi veic Satversmes aizsardzības birojs. Satversmes aizsardzības birojs veic arī slepenības režīma nodrošināšanas struktūrvienību vadītāju pārbaudi visās institūcijās."

 

2. Papildināt 12.panta trešo daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

 

"13) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam."