Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija                                                                                                                                  Likumprojekts 2. lasījumam       

 

Grozījumi Krimināllikumā (reģ. nr. 1000)

 

Spēkā esošā redakcija

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2. lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.) šādus grozījumus:

40.pants. Piespiedu darbs

 

(1) Piespiedu darbs ir piespiedu iesaistīšana sabiedrībai nepieciešamajos darbos, ko notiesātais izcieš kā sodu, veicot dzīvesvietas apvidū pašvaldības noteiktos darbus no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā un bez atlīdzības. Piespiedu darbu nosaka uz laiku no četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit stundām.

 

(2) Piespiedu darbs nav piemērojams darbnespējīgām personām un karavīriem.

 

(3) Ja persona, kas notiesāta ar piespiedu darbu, ļaunprātīgi izvairās no soda izciešanas, tiesa neizciesto sodu aizstāj ar arestu, divas darba stundas rēķinot kā vienu aresta dienu.

Aizstāt 40.panta pirmajā daļā vārdu "pašvaldības" ar vārdiem "piespiedu darba izpildes institūcijas".

 

 

 

1. Aizstāt 40.panta pirmajā daļā vārdu "pašvaldības" ar vārdiem "piespiedu darba izpildes institūcijas".

 

 

1

Tieslietu ministre S.Āboltiņa:

papildināt likumu ar 711. pantu šādā redakcijā:

"711.pants. Aicinājums uz genocīdu-

Par publisku aicinājumu uz genocīdu,–

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem."

Atbalstīt

2. Papildināt likumu ar 71.1 pantu šādā redakcijā:

“71.1 pants. Aicinājums uz genocīdu

Par publisku aicinājumu uz genocīdu —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.”

166.pants. Pornogrāfiska  vai erotiska  rakstura   materiālu    ievešanas, izgatavošanas un izplatīšanas noteikumu pārkāpšana

 

(1) Par pornogrāfisku sacerējumu, iespiedizdevumu, attēlu, filmu, video un audio ierakstu vai citādu pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas, atskaņošanas, reklāmas noteikumu pārkāpšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

(2) Par tādu pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu ievešanu, izgatavošanu, publisku demonstrēšanu, reklamēšanu vai citādu izplatīšanu, kuros aprakstīta vai attēlota bērnu seksuāla izmantošana, cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofilija vai pornogrāfiska rakstura vardarbība, kā arī par šādu materiālu glabāšanu tādā pašā nolūkā -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

(3) Par nepilngadīgā iesaistīšanu vai izmantošanu pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu izgatavošanā (ražošanā) -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

(4) Par mazgadīgā iesaistīšanu vai izmantošanu pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu izgatavošanā (ražošanā) -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

2

Tieslietu ministre S.Āboltiņa:

 

166.pantā:

 

Svītrot nosaukumā vārdus “vai erotiska”.

 

Izteikt otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā”

“(2) Par tādu pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanu, izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, piedāvāšanu, publisku demonstrēšanu, reklamēšanu vai citādu izplatīšanu, kuros aprakstīta vai attēlota bērnu seksuāla izmantošana, cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofilija vai pornogrāfiska rakstura vardarbība, kā arī ja minētie materiāli citādā veidā tiek padarīti izmantojami,-“

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa:

 

Papildināt likumu ar 1771. pantu šādā redakcijā:

 

"1771. pants. Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā

 

(1) Par apzināti nepatiesu datu ievadīšanu automatizētā datu apstrādes sistēmā, lai ietekmētu tās resursu darbību nolūkā iegūt tiesības uz svešu mantu, pakalpojumu vai citu mantisku labumu sev vai citai personai (datorkrāpšana), –

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās,–

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām."

 

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto darbību, ja tā izdarīta lielā apmērā, –

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem vai ar naudas sodu līdz divi simti minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas."

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

3. Papildināt likumu ar 177.1 pantu šādā redakcijā:

“177.1 pants. Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā

 (1) Par apzināti nepatiesu datu ievadīšanu automatizētā datu apstrādes sistēmā, lai ietekmētu tās resursu darbību nolūkā iegūt tiesības uz svešu mantu, saņemt pakalpojumu vai gūt citu mantisku labumu sev vai citai personai (datorkrāpšana), —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto darbību, ja tā izdarīta lielā apmērā, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

190.pants. Kontrabanda

(1) Par preču vai citu vērtību pārvietošanu pāri Latvijas Republikas muitas robežai, apejot muitas kontroli vai noslēpjot preces vai citas vērtības no šādas kontroles, vai izmantojot viltotus muitas vai citus dokumentus, vai citādā nelikumīgā veidā (kontrabanda), ja tā izdarīta lielā apmērā, —

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, —

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

(3) Par kontrabandu, ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, stratēģiskas nozīmes preču vai citu vērtību, sprāgstvielu, ieroču, munīcijas, gāzes pistoļu (revolveru), to patronu vai ar kairinošas iedarbības vielām pildītu gāzes baloniņu, vai ar indīgām vai stipri iedarbīgām vielām pildītu speciālo līdzekļu kontrabandu —

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

 

 

4

 

Finanšu ministrs O.Spurdziņš:

Izteikt 190.pantu šādā redakcijā:

 

“190.pants. Kontrabanda

 

(1) Par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību ievešanu Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvešanu no tās, apejot muitas kontroli vai noslēpjot tās no šādas kontroles, vai nedeklarējot, vai izmantojot viltotus muitas vai citus dokumentus, vai citādā nelikumīgā veidā (kontrabanda), ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā,–

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

(2) Par kontrabandu, ja tā izdarīta lielā apmērā,–

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

(3) Par šā panta otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, —

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām,  konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

(4) Par kontrabandu, ja to izdarījusi organizēta grupa,–

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.”

 

Neatbalstīt

 

190.1 pants. Narkotisko, psihotropo vielu un šo vielu izgatavošanai paredzēto izejmateriālu (prekursoru) kontrabanda

 

(1) Par narkotisko vai psihotropo vielu vai šo vielu izgatavošanai paredzēto izejmateriālu (prekursoru) pārvietošanu pāri Latvijas Republikas muitas robežai, apejot muitas kontroli vai noslēpjot šīs vielas no šādas kontroles, vai izmantojot viltotus muitas vai citus dokumentus, vai citādā nelikumīgā veidā (kontrabanda) —

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās izdarītas lielā apmērā, —

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, —

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

 

5

Finanšu ministrs O.Spurdziņš:

Izteikt 190.1 pantu šādā redakcijā:

 

“190.1 pants. Par preču un vielu, kuru aprite aizliegta vai speciāli reglamentēta, pārvietošanu pāri Latvijas Republikas valsts robežai

 

(1) Par narkotisko vai psihotropo vielu vai šo vielu izgatavošanai paredzēto izejmateriālu (prekursoru), kā arī par radioaktīvo vai bīstamo vielu, stratēģiskas nozīmes preču vai citu vērtību, sprāgstvielu, ieroču, munīcijas pārvietošanu pāri Latvijas Republikas valsts robežai jebkādā nelikumīgā veidā,–

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās izdarītas lielā apmērā, –

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, –

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.”

Neatbalstīt

 

191.pants. Nelikumīgi ievestu preču un citu vērtību glabāšana un realizēšana

 

(1) Par tādu preču vai citu vērtību glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu, kas Latvijas Republikā ievestas bez nepieciešamajiem dokumentiem, kuri apliecina šo vērtību likumīgu pārvietošanu pāri muitas robežai, ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

(2) Par tādu preču vai citu vērtību glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu, kas Latvijas Republikā ievestas bez nepieciešamajiem dokumentiem, kuri apliecina šo vērtību likumīgu pārvietošanu pāri muitas robežai, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tas izdarīts lielā apmērā, -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu.

 

6

Finanšu ministrs O.Spurdziņš:

Izteikt 191.pantu šādā redakcijā:

“191.pants. Neatļautas darbības ar muitošanai pakļautām precēm un citām vērtībām

 

(1)        Par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu Latvijas Republikas muitas teritorijā bez muitas iestāžu atļaujas, ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā,–

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

(2)        Par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu Latvijas Republikas muitas teritorijā bez muitas iestāžu atļaujas, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tas izdarīts lielā apmērā,–

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

195.pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana

 

(1) Par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu, pārkāpjot likumā noteiktās prasības un apzinoties šo līdzekļu vai mantas iegūšanas noziedzīgumu, -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu.

 

 

 

 

 

7

 

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa:

 

Izteikt 195.pantu šādā redakcijā:

 

„195.pants Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana

 

(1) Par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu, -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

 

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējās vienošanās, -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa,-

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.”

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

4. Izteikt 195.pantu šādā redakcijā:

“195.pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana

(1) Par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējās vienošanās, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.”

 

241.pants. Patvaļīga piekļūšana datorsistēmai

 

(1) Par patvaļīgu piekļūšanu automatizētai datorsistēmai, ja ar to nepiederīgai personai radīta iespēja iepazīties ar sistēmā ievietoto informāciju, -

 

soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās saistītas ar datortehnikas programmatūras aizsardzības līdzekļu pārvarēšanu vai ar pieslēgšanos sakaru līnijām, -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Tieslietu ministre S.Āboltiņa:

 

Izteikt 241.pantu šādā redakcijā:

"241.pants. Patvaļīga piekļūšana automatizētai datu apstrādes sistēmai

 

 

(1) Par patvaļīgu (bez attiecīgas atļaujas vai izmantojot citai personai piešķirtas tiesības) piekļūšanu automatizētai datu apstrādes sistēmai (jebkurai ar datu vai telekomunikāciju tīklu savienotai ierīcei vai ierīču grupai, arī datoru, datorsistēmu, mobilo un stacionāro telekomunikāciju un citu ierīču grupai, ja šo ierīču mērķis ir veikt automatizētu datu apstrādes procesu) vai tās daļai, ja tas saistīts ar datu apstrādes sistēmas aizsardzības līdzekļu pārvarēšanu, ja ar to nodarīts būtisks kaitējums,–

 

soda ar brīvības atņemšanu līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā vai mantkārīgā nolūkā, –

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās vērstas pret valsts informācijas sistēmām,–

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt astoņdesmit minimālajām mēnešalgām."

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 241.pantu šādā redakcijā:

 

"241.pants. Patvaļīga piekļūšana automatizētai datu apstrādes sistēmai

 

(1) Par patvaļīgu (bez attiecīgas atļaujas vai izmantojot citai personai piešķirtas tiesības) piekļūšanu automatizētai datu apstrādes sistēmai vai tās daļai, ja tas saistīts ar datu apstrādes sistēmas aizsardzības līdzekļu pārvarēšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums,–

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā vai mantkārīgā nolūkā, –

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās vērstas pret valsts informācijas sistēmām,–

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt astoņdesmit minimālajām mēnešalgām."

Atbalstīt 9. priekšlikuma redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5. Izteikt 241.pantu šādā redakcijā:

“241.pants. Patvaļīga piekļūšana automatizētai datu apstrādes sistēmai

(1) Par patvaļīgu (bez attiecīgas atļaujas vai izmantojot citai personai piešķirtas tiesības) piekļūšanu automatizētai datu apstrādes sistēmai vai tās daļai, ja tas saistīts ar datu apstrādes sistēmas aizsardzības līdzekļu pārvarēšanu un ja ar to radīts būtisks kaitējums, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā vai mantkārīgā nolūkā, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās vērstas pret valsts informācijas sistēmām, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.”

 

242.pants. Datortehnikas programmatūras neatļauta iegūšana

 

(1) Par datortehnikas programmatūras, faila vai datortehnikas atmiņā esošās datu bāzes neatļautu kopēšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums, -

 

soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās saistītas ar datortehnikas programmatūras aizsardzības līdzekļu pārvarēšanu vai ar pieslēgšanos sakaru līnijām, -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

10

Tieslietu ministre S.Āboltiņa:

 

Izslēgt 242.pantu.

 

Atbalstīt

6. Izslēgt 242.pantu.

 

243.pants. Datortehnikas programmatūras bojāšana

 

Par automatizētā datorsistēmā ievietotās informācijas neatļautu modifikāciju, grozīšanu, bojāšanu vai iznīcināšanu vai apzināti nepatiesas informācijas ievadīšanu automatizētā sistēmā, vai informācijas nesēju, datortehnikas programmatūras vai aizsardzības sistēmu apzinātu bojāšanu vai iznīcināšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums, -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Tieslietu ministre S.Āboltiņa:

 

Izteikt 243.pantu šādā redakcijā:

 

"243.pants. Automatizētās datu apstrādes sistēmas un tajā esošās informācijas resursu traucēšana

 

(1) Par automatizētā datu apstrādes sistēmā esošās informācijas neatļautu grozīšanu, bojāšanu, iznīcināšanu, pasliktināšanu vai aizklāšanu vai apzināti nepatiesas informācijas ievadīšanu automatizētā datu apstrādes sistēmā, ja ar to bojāta vai iznīcināta aizsardzības sistēma vai nodarīts būtisks kaitējums, –

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

(2) Par automatizētas datu apstrādes sistēmas darbības apzinātu traucēšanu, ievadot, pārnesot, bojājot, izdzēšot, pasliktinot, izmainot vai aizklājot informāciju, ja ar to ir bojāta vai iznīcināta aizsardzības sistēma vai nodarīti zaudējumi lielos apmēros,–

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

(3) Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai tās izdarītas mantkārīgos nolūkos, vai ja tās izraisījušas smagas sekas,–

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

(4) Par pirmajā un otrajā daļā minētajām darbībām, ja tās vērstas pret valsts informācijas sistēmām, –

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.”

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 243.pantu šādā redakcijā:

 

"243.pants. Automatizētās datu apstrādes sistēmas un tajā esošās informācijas resursu traucēšana

 

(1) Par automatizētā datu apstrādes sistēmā esošās informācijas neatļautu grozīšanu, bojāšanu, iznīcināšanu, pasliktināšanu vai aizklāšanu vai apzināti nepatiesas informācijas ievadīšanu automatizētā datu apstrādes sistēmā, ja ar to bojāta vai iznīcināta aizsardzības sistēma vai radīts būtisks kaitējums, –

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

(2) Par automatizētās datu apstrādes sistēmas darbības apzinātu traucēšanu, ievadot, pārnesot, bojājot, izdzēšot, pasliktinot, izmainot vai aizklājot informāciju, ja ar to ir bojāta vai iznīcināta aizsardzības sistēma vai nodarīti zaudējumi lielos apmēros,–

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

(3) Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai tās izdarītas mantkārīgos nolūkos, vai ja tās izraisījušas smagas sekas,–

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

(4) Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās vērstas pret valsts informācijas sistēmām, –

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.”

Atbalstīt 12. priekšlikuma redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

7. Izteikt 243.pantu šādā redakcijā:

“243.pants. Automatizētas datu apstrādes sistēmas darbības traucēšana un nelikumīga rīcība ar šajā sistēmā iekļauto informāciju

(1) Par automatizētā datu apstrādes sistēmā esošās informācijas neatļautu grozīšanu, bojāšanu, iznīcināšanu, pasliktināšanu vai aizklāšanu vai apzināti nepatiesas informācijas ievadīšanu automatizētā datu apstrādes sistēmā, ja ar to tiek bojāta vai iznīcināta aizsardzības sistēma vai radīts būtisks kaitējums, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par automatizētas datu apstrādes sistēmas darbības apzinātu traucēšanu, ievadot, pārnesot, bojājot, izdzēšot, pasliktinot, izmainot vai aizklājot informāciju, ja ar to tiek bojāta vai iznīcināta aizsardzības sistēma vai nodarīti zaudējumi lielos apmēros, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(3) Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai tās izdarītas mantkārīgos nolūkos, vai tās izraisījušas smagas sekas, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

(4) Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās vērstas pret valsts informācijas sistēmām, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.”

244.pants. Datora vīrusa izplatīšana

 

(1) Par datora vīrusa, tas ir, tāda programmas līdzekļa apzinātu izplatīšanu, kas izraisa datortehnikas programmatūras vai informācijas nesankcionētu iznīcināšanu vai grozīšanu vai kas sabojā informējošo iekārtu vai sagrauj aizsardzības sistēmu, vai par jauna veida vīrusa ievadīšanu datortehnikas programmatūras vidē -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.

 

(2) Par tādām pašām darbībām, ja ar tām radīts būtisks kaitējums, -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

< b> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa:

 

Izteikt 244.pantu šādā redakcijā:

 

„244.pants. Tādas ierīces ļaunprātīga izmantošana, kas izgatavota vai pielāgota, lai ietekmētu automatizētas datu apstrādes sistēmas resursus

 

(1) Par tādas ierīces (arī datorprogrammas) neatļautu izgatavošanu, realizēšanu, izplatīšanu vai glabāšanu, kas izgatavota vai pielāgota, lai ietekmētu automatizētas datu apstrādes sistēmas resursus nolūkā veikt šajā likumā paredzētos noziedzīgos nodarījumus, vai ja minētā ierīce citādā veidā tiek padarīta izmantojama, –

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja ar tām radītas smagas sekas,–

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām."

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 244.pantu šādā redakcijā:

 

„244.pants. Tādas ierīces ļaunprātīga izmantošana, kas izgatavota vai pielāgota, lai ietekmētu automatizētas datu apstrādes sistēmas resursus

 

(1) Par tādas ierīces (arī datorprogrammas) neatļautu izgatavošanu, realizēšanu, izplatīšanu vai glabāšanu, kas izgatavota vai pielāgota, lai ietekmētu automatizētas datu apstrādes sistēmas resursus nolūkā veikt šajā likumā paredzētos noziedzīgos nodarījumus, vai ja minētā ierīce citādā veidā tiek padarīta izmantojama, –

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas,–

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām."

Atbalstīt 14. priekšlikuma redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8. Izteikt 244.pantu šādā redakcijā:

“244.pants. Tādas ierīces ļaunprātīga izmantošana, kura izgatavota vai pielāgota, lai ietekmētu automatizētas datu apstrādes sistēmas resursus

(1) Par tādas ierīces (arī datorprogrammas) neatļautu izgatavošanu, realizēšanu, izplatīšanu vai glabāšanu, kura izgatavota vai pielāgota, lai varētu ietekmēt automatizētas datu apstrādes sistēmas resursus nolūkā veikt šajā likumā paredzētos noziedzīgos nodarījumus, vai ja minētā ierīce citādā veidā tiek padarīta izmantojama, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.”

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma spēkā stāšanās laiku un kārtību nosaka ar īpašu likumu.

 

2. Ministru kabinets līdz 1998.gada 1.augustam izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību".

 

3. Ministru kabinets līdz 1998.gada 1.augustam izstrādā un pieņem noteikumus:

 

1) par piekļūšanu datorprogrammām un informācijas sistēmas drošību;

 

2) par prostitūcijas ierobežošanu.

 

4. Šā likuma 282.1 un 282.2 pants stājas spēkā 2003.gada 1.decembrī.

 

15

Finanšu ministrs O.Spurdziņš:

papildināt Pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

 

“4.        Tiesu un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu lietvedībā esošajās krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un kvalificēti pēc Krimināllikuma 190. 190.1 un 191.panta, nodarījuma kvalifikācija atstājama negrozīta.”

 

Neatbalstīt

 

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

16

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

izslēgt likuma spēkā stāšanās noteikumu.

Atbalstīt