Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                            Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par sadarbību tiesībaizsardzības jomā

 

 

 

1. pants. 2004.gada 27.septembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par sadarbību tiesībaizsardzības jomā (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

2. pants. Līgums stājas spēkā tā III sadaļas 9.punktā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis „.

 

 

3. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms līgums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada _______________________.