Rīgā

 

Rīgā

2004.gada 25.novembrī

9/9-4.2-274

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Godātie Prezidija locekļi!

 

 

          Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā”  (reģ.nr.981) izskatīšanai 1.lasījumā.

          Komisija likumprojektu izskatīja un konceptuāli atbalstīja 2004.gada 24.novembrī.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu

 

J.Stalidzāne

priekšsēdētāja

 

 

 

 


 

Likumprojekts

 

Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā

 

Izdarīt Cilvēka genoma izpētes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 15.nr.; 2003, 6., 15.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

 

"7.pants. Iedzīvotāju genoma valsts reģistrs

 

Iedzīvotāju genoma valsts reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."