Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija                                                                                                                                                           Likumprojekts otrajam lasījumam                                                                                                                                  

 

Grozījums likumā „Par Roterdamas konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažādām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

 

Pr.

nr.

             

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

                            1.

 2.

3.

4.

                                  5.

Izdarīt likumā „ Par Roterdamas konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažādām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem„ (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 8.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

 

 

 

Izdarīt likumā „ Par Roterdamas konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažādām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem„ (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 8.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Aizstāt 3. pantā vārdus „Latvijas Vides aģentūra” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Latvijas Vides un meteoroloģijas aģentūra

 

1.

 Vides ministrs R.Vējonis

 

Izteikt likumprojekta tekstu šādā redakcijā:

„Aizstāt 3. pantā vārdus „Latvijas Vides aģentūra”(attiecīgā locījumā) ar vārdiem

„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra”( attiecīgā locījumā) .”

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

Aizstāt 3. pantā vārdus „Latvijas Vides aģentūra”(attiecīgā locījumā) ar vārdiem

„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra”( attiecīgā locījumā) .

 

Likums stājas spēkā 2005. gada 1. janvārī.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2005. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada _________________.