Iesniedz Ārlietu komisija

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija

Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Līgumu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, tās dalībvalstu pārstāvju un starptautiskā štāba statusu

 

 

 

 

 

  1. pants. 1951.gada 20.septembra Līgums par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, tās dalībvalstu pārstāvju un starptautiskā štāba statusu (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

  1. pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija.

 

 

     3.    pants. Līgums stājas spēkā tā 26. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu

            ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

  1. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar 

      likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada _________________.