Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                                           Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                Grozījums likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"

(reģ.nr.966)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Pr.

nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par kultūras pieminekļu aizsardzību

 

Grozījums likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"

 

 

 

 

Grozījums likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"

 

 

 

      Izdarīt likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 10.nr.; 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 36.nr.; 1995, 7.nr.; 2001, 24.nr.; 2003, 24.nr.) šādu grozījumu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Izdarīt likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 10.nr.; 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 36.nr.; 1995, 7.nr.; 2001, 24.nr.; 2003, 24.nr.) šādu grozījumu:

 

26.pants. Valsts uzraudzība un kontrole pār kultūras pieminekļu aizsardzību

    Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir speciāli pilnvarota valsts pārvaldes institūcija, kas realizē valsts kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, veic kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un pieminekļu uzskaiti. Inspekcija ir Kultūras ministrijas pārraudzībā. Tai ir juridiskās personas statuss, ģerboņzīmogs un konts bankā. Tās nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

Izteikt 26.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

      "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir kultūras ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, veic kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un pieminekļu uzskaiti."

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

      Papildināt likumprojekta tekstu ar teikumu šādā redakcijā:

      “Tās nolikumu apstiprina Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

Izteikt 26.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir kultūras ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, veic kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un pieminekļu uzskaiti. Tās nolikumu apstiprina Ministru kabinets."