Rīgā

Rīgā

2004.gada 14.oktobrī.

Nr.9/15-3-1/54

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu, Pilsonības likuma izpildes komisija ir sagatavojusi un iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu “Par Maksima Jakovļeva atzīšanu par Latvijas pilsoni”.

Pilsonības likuma izpildes komisija lūdz iekļaut minēto likumprojektu 2004.gada 21.oktobra Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā un nodot tikai Pilsonības likuma izpildes komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 86.panta 3.daļu Pilsonības likuma izpildes komisija lūdz iekļaut likumprojekta “Par Maksima Jakovļeva atzīšanu par Latvijas pilsoni” izskatīšanu pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

 

Pielikumā:

1) likumprojekts “Par Maksima Jakovļeva atzīšanu par Latvijas pilsoni” (1 lpp.);

2) anotācija (3 lpp.);

3) dokumenti uz 9 lapām.

 

Cieņā,

komisijas priekšsēdētāja                                                                  Anta Rugāte

 

 

 

 


 

 

Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

Par Maksima Jakovļeva atzīšanu par Latvijas pilsoni

 

 

 

Atzīt Maksimu Jakovļevu (personas kods 140788-14651) par Latvijas pilsoni.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

“Par Maksima Jakovļeva atzīšanu par Latvijas pilsoni”

Anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likumprojekts ir izstrādāts, lai atzītu Krievijas pilsoni Maksimu Jakovļevu, personas kods 140788-14651, par Latvijas pilsoni.

Maksims Jakovļevs ir dzimis 1988.gada 14.jūlijā Krievijas Federācijā, Kazaņā. 1992.gadā viņš pārcēlās uz dzīvi Latvijā. No 1995.gada līdz 2001.gadam Maksims mācījās Rīgas 34.vidusskolā, no 2001.gada līdz šim brīdim mācās ģimnāzijā “Maksima”. Pašreiz Latvijā uzturas ar termiņuzturēšanās atļauju.

Kopš 1997.gada M.Jakovļevs aktīvi nodarbojas ar hokeju, ir Sporta skolas “Dinamo Rīga” audzēknis. Kā perspektīvs spēlētājs vairākkārt piedalījies Vladislava Tretjaka vārtsargu skolas treniņnometnēs Maskavā un Kanādā. M.Jakovļevs ir Latvijas hokeja U18 izlases kandidāts un ir pārstāvējis Latviju neoficiālos mačos. Taču sakarā ar to, ka M.Jakovļevam nav Latvijas pilsonības, viņam ir liegta iespēja pārstāvēt Latviju oficiālajos čempionātos. Latvijas Hokeja federācija viņu uzskata par perspektīvu sportistu, kas mērķtiecīgi gatavojas U18 grupas čempionātam un atbalsta Latvijas pilsonības atzīšanu M.Jakovļevam.

Maksima tēvs Genādijs Jakovļevs ir aktīvs Latvijas hokeja atbalstītājs, sniedz lielu ieguldījumu Latvijas bērnu un jaunatnes hokeja attīstībā, ir dibinājis “Rīgas vārtsargu skolu”, aktīvi sponsorē Sporta skolu “Dinamo Rīga”.

M.Jakovļevs savu nākotni saista ar Latviju un to pauda arī Pilsonības likuma izpildes komisijas sēdē. Savā iesniegumā M.Jakovļevs apņemas atteikties no Krievijas pilsonības, ja viņš tiks atzīts par Latvijas pilsoni. Pilsonības likuma izpildes komisijas sēdē M.Jakovļevs apliecināja savu gatavību vērsties Krievijas Federācijas vēstniecībā un uzsākt atteikšanās procedūru.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija 2004.gada 5.oktobra komisijas sēdē vienbalsīgi atbalstīja Latvijas pilsonības atzīšanu hokeja vārtsargam Maksimam. Jakovļevam.

Ņemot vērā esošo situāciju un tās problēmas, kas liedz M.Jakovļevam iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā, kā arī uzskatot viņu par perspektīvu sportistu ar lielām izaugsmes iespējām nākotnē Latvijas valsts interesēs, Pilsonības likuma izpildes komisija atbalstīja M.Jakovļeva atzīšanu par Latvijas pilsoni.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz atzīt Maksimu Jakovļevu, personas kods 140788-14651, par Latvijas Republikas pilsoni.

II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu

un pašvaldību budžetiem

 

Tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtējais

gads

 

 

Trīs nākamie gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Cita informācija

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Likumprojekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Latvijas Hokeja federācija

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta Latvijas pilsonības atzīšanu Maksimam Jakovļevam

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Pasākumi nav veikti

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

4.Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likuma tekstu publicēs laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Cita informācija