9/8 -

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

     Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 13.oktobra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi Pasta likumā"   (Reģ. nr.956)     (Dok. nr.3090, 3090A)  un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

     Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

         

 

 

     Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Dzintars Jaundžeikars

        

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Pasta likumā

 

Izdarīt Pasta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1995, 3.nr.; 1997, 7.nr.; 2001, 3.nr.; 2004, 7.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

 

2. Aizstāt 7.panta pirmās daļas 5.punktā vārdus "nepieklājīga vai netikumīga rakstura priekšmetus" ar vārdiem "pornogrāfiska rakstura materiālus, kuros aprakstīta vai attēlota bērnu seksuāla izmantošana, cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofilija vai pornogrāfiska vai erotiska rakstura vardarbība".

 

3. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

 

"7.1 pants. Pasta pakalpojuma sniedzēja tiesības atvērt pasta sūtīju­mus

(1) Pasta pakalpojumu sniedzējam ir tiesības atvērt pasta sūtījumus šādos gadījumos:

1) adresāts pieprasa atvērt pasta sūtījumu tā saņemšanas brīdī;

2) ir izbeidzies sūtījuma glabāšanas termiņš, un nav iespējams noskaidrot sūtītāja precīzu adresi, lai varētu nosūtīt atpakaļ neizsniegto pasta sūtījumu;

3) ir redzamas pazīmes, kas liecina, ka pasta sūtījums ir bojāts vai var sabojāt citus pasta sūtījumus vai pasta iekārtas, vai var kļūt bīstams pasta pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem;

4) ir pamatotas aizdomas, ka pasta sūtījums satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus;

5) ir attiecīgs tiesībaizsardzības institūcijas lēmums.

(2) Pasta sūtījumus atver Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

4. Aizstāt 24.panta pirmajā daļā vārdu "Uzņēmējiem" ar vārdu "Komersantiem".