Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

Iesniedz Ārlietu komisija                                                              Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

Par 1974.gada Atēnu konvencijas par pasažieru un to bagāžas jūras

pārvadājumu 2002.gada protokolu

 

 

 

  1. pants. 1974.gada 13.decembra Atēnu konvencijas par pasažieru un to bagāžas jūras pārvadājumu (turpmāk – Konvencija) 2002.gada 1.novembra protokols (turpmāk - Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

  1. pants. Denonsēt Konvenciju un tās 1976.gada 19.novembra protokolu.

 

 

  1. pants. Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

 

 

  1. pants. Protokols stājas spēkā tā 20.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

  1. pants. Konvencijas un tās 1976. gada 19. novembra protokola denonsēšana stājas spēkā Protokola 17. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

  1. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar

      likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada ________________.