atvijas Republikas

atvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

2004. gada 25. novembrī

Nr. 9/1- 460

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „ Par Pasaules veselības organizācijas Vispārējo  konvenciju par tabakas uzraudzību ” / reģ.nr. 941; dok.nr. 3039/.

 

 

 

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 


 

Iesniedz Ārlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

 

 

 

 

Par Pasaules veselības organizācijas Vispārējo konvenciju

par tabakas uzraudzību

 

 

 

 

1.pants. Pasaules veselības organizācijas 2003.gada 21.maija Vispārējā konvencija par tabakas uzraudzību (turpmāk — Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Veselības ministrija.

 

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 36.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada ___________________.