Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2004. gada 8. decembrī

Nr.9/1- 472

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „ Par Eiropas Konvencijas par terorisma apkarošanu grozījumu protokolu” /reģ.nr. 940; dok.nr. 3037 /.

 

 

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                             Likumprojekts 2. lasījumam

 

 


 

Par Eiropas Konvencijas par terorisma apkarošanu

grozījumu protokolu

 

 

 

 

  1. pants. 2003. gada 15. maija Eiropas Konvencijas par terorisma apkarošanu

      grozījumu protokols (turpmāk - Protokols), ar šo likumu tiek pieņemts un

      apstiprināts.

 

 

  1. pants. Iekšlietu ministrija koordinē Protokolā paredzēto saistību izpildi.

 

 

  1. pants. Protokols stājas spēkā tā 18. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

  1. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada ___________________.