Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” ( reģ. Nr.939 ), nolēma atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Juridiskā komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

Ar cieņu,

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs M.Segliņš

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt pirmās nodaļas otro daļu un 1.panta otro daļu pēc vārdiem "Eiropas ekonomisko interešu grupas" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Eiropas komercsabiedrības" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt likumu ar 2.12 pantu šādā redakcijā:

"2.12 pants. Eiropas komercsabiedrību reģistrācija

Ierakstus komercreģistrā par Eiropas komercsabiedrību saskaņā ar komercdarbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem izdara Uzņēmumu reģistrs.

Padomes 2001.gada 8.oktobra Regulas (EK) Nr.2157/2001 par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem 8.panta astotajā daļā, 25.panta otrajā daļā, 26.panta pirmajā daļā, 54.panta otrajā daļā, 55.panta trešajā daļā un 64.pantā minētos uzdevumus veic Uzņēmumu reģistrs."

3. Papildināt 4.panta 12.punktu pēc vārda "līdzdalību" ar vārdiem "Eiropas komercsabiedrībā".

4. Papildināt 9.panta ceturto daļu pēc vārdiem "Eiropas ekonomisko interešu grupām" ar vārdiem "Eiropas komercsabiedrībām".

Likums stājas spēkā 2004.gada 8.oktobrī.