Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām””( reģ.nr.935 ), nolēma atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs M.Segliņš

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"

Izdarīt likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3., 23.nr.; 2001, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 17.nr.; 2004, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 5.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Bāriņtiesu (pagasttiesu) lietu paraugnomenklatūru pēc saskaņošanas ar tieslietu ministru apstiprina bērnu un ģimenes lietu ministrs."

2. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"(1) Bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Par administratīvajiem aktiem nav uzskatāmi bāriņtiesu (pagasttiesu) lēmumi, kuri:

1) tiek pieņemti pēc tiesas pieprasījuma;

2) pieņemti saskaņā ar šā likuma 22.panta otro daļu;

3) iesniedzami izšķiršanai tiesā (Civillikuma 280.pants)."