Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2004.gada 17.novembrī

Nr.9/1 – 459

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu “Par 1960.gada 21.septembra Līgumu par savstarpēju slepenības garantēšanu izgudrojumiem, kas saistīti ar aizsardzību un kuriem iesniegti patentu pieteikumi” /reģ.nr.929; dok.nr.2999/.

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

Leopolds Ozoliņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja biedrs

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                            Likumprojekts 2.lasījumam

 

 

 

 

Par 1960.gada 21.septembra Līgumu par savstarpēju slepenības garantēšanu izgudrojumiem, kuri saistīti ar aizsardzību un kuriem iesniegti patentu pieteikumi

 

 

 

 

1.pants. 1960.gada 21.septembrī Parīzē parakstītais Līgums par savstarpēju slepenības garantēšanu izgudrojumiem, kuri saistīti ar aizsardzību un kuriem iesniegti patentu pieteikumi (turpmāk — Līgums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija.

 

3.pants. Līgums stājas spēkā pēc pievienošanās dokumenta deponēšanas, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līguma teksts angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada _______________________.