Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija savā š.g. 22. septembra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr.915) un nolēma atbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

 

Komisijas priekšsēdētājs M.Segliņš

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

149.33 pantā:

izteikt astotās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz simt piecdesmit latiem, kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – juridiskajai personai – no tūkstoš piecsimt līdz trīs tūkstošiem latu.";

izteikt devītās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no trīssimt līdz četrsimt latiem, bet kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – juridiskajai personai – no trīs tūkstošiem līdz pieciem tūkstošiem latu.";

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"Par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļa sastāva) pieļaujamo faktisko masu:

1) no 6 līdz 8 tonnām vai ass slodzi no 1,5 līdz 2 tonnām –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt līdz trīssimt latiem, kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no četrsimt līdz četrsimt piecdesmit latiem, bet kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – juridiskajai personai – no pieciem tūkstošiem līdz septiņiem tūkstošiem piecsimt latu;

2) virs 8 tonnām vai ass slodzi virs 2 tonnām –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīssimt līdz piecsimt latiem, kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no četrsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – juridiskajai personai – no septiņiem tūkstošiem piecsimt līdz desmit tūkstošiem latu."