Darba tabula

   Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas,

reklāmas un lietošanas ierobežošanu"

(reģ.Nr.906)

(Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi Nr. 709)

Likuma redakcija pirms grozījumu

izdarīšanas Satversmes 81.panta kārtībā

1.lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

 

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā

 

Izdarīt likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 1999, 22.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 4.nr.) grozījumu

 

 

 

Izdarīt likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 1999, 22.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 4.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

 

 

 

 

 

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) –8)....

 

 

 

 

 

   9) vieta, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, — atsevišķa vai norobežota, ar gaisa ventilācijas iekārtu aprīkota telpa vai telpas daļa, kuru ierīko un ekspluatē atbilstoši būvnormatīviem un tehnisko noteikumu prasībām. Telpā ir norāde ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu;

10) –11)...

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 1.panta 9.punktu šādā redakcijā:

“9) telpa, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, — atsevišķa ar stacionārām būvkonstrukcijām norobežota telpa, kas paredzēta tikai smēķēšanai un ir aprīkota ar nosūces ventilāciju. Telpā ir norāde ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu;”;

Atbalstīts

1. 1.pantā:

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

“9) telpa, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, — atsevišķa ar stacionārām būvkonstrukcijām norobežota telpa, kas paredzēta tikai smēķēšanai un ir aprīkota ar nosūces ventilāciju. Telpā ir norāde ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu;”

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12) vieta, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, — ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu apzīmēta teritorija ārpus ēkām brīvā dabā, kas aprīkota un tiek izmantota atbilstoši ugunsdrošības un citu noteikumu prasībām;”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 12., 13., 14., 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

         12) vieta, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, — ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu apzīmēta teritorija ārpus ēkām brīvā dabā, kas aprīkota un tiek izmantota atbilstoši ugunsdrošības un citu noteikumu prasībām;

 

 

3

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt pantu ar 13.punktu šādā redakcijā:

“13) publiska ēka vai būve — ēka vai būve, kurā vairāk nekā 50 procentus kopējās platības aizņem publiskas telpas;”;

Atbalstīts

13) publiska ēka vai būve — ēka vai būve, kurā vairāk nekā 50 procentus kopējās platības aizņem publiskas telpas;

 

 

4

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt pantu ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14) publiska telpa — sabiedrībai pieejama nedzīvojamā telpa, kurā īslaicīgi var uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri);”;

Atbalstīts

14) publiska telpa — sabiedrībai pieejama nedzīvojamā telpa, kurā īslaicīgi var uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri);

 

 

5

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt pantu ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15) publiski pasākumi — sabiedrībai pieejamas dažāda veida atklātas akcijas (piemēram, sarīkojumi, izrādes, koncerti, sporta spēles, izstādes);”;

Atbalstīts

           15) publiski pasākumi — sabiedrībai pieejamas dažāda veida atklātas akcijas (piemēram, sarīkojumi, izrādes, koncerti, sporta spēles, izstādes);

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 1.pantu ar 16.punktu šādā redakcijā:

“16) publiska teritorija — ietves, tuneļi, laukumi, gājēju apakšzemes pārejas, satiksmes ejas, kā arī parki, skvēri, peldvietas, citas speciāli sabiedrības vajadzībām iekārtotas atpūtas vietas brīvā dabā.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

         16) publiska teritorija — ietves, tuneļi, laukumi, gājēju apakšzemes pārejas, satiksmes ejas, kā arī parki, skvēri, peldvietas, citas speciāli sabiedrības vajadzībām iekārtotas atpūtas vietas brīvā dabā.”

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis

 

 

 

 

 

Šā likuma mērķis ir aizsargāt cilvēka veselību un tiesības uz tīru, ar tabakas dūmiem nepiesārņotu vidi, noteikt tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības noformējumu un tabakas izstrādājumu izplatīšanas ierobežojumus, kā arī kārtību, kādā valsts kontrolē tabakas un tabakas izstrādājumu apriti, tabakas izstrādājumu reklāmu un smēķēšanu sabiedriskajās vietās, ievērojot iedzīvotāju tiesības un intereses.

 

7

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“Šā likuma mērķis ir aizsargāt cilvēka veselību un tiesības uz tīru, ar tabakas dūmiem nepiesārņotu vidi, noteikt tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības noformējumu un tabakas izstrādājumu izplatīšanas ierobežojumus, kā arī kārtību, kādā valsts kontrolē tabakas un tabakas izstrādājumu apriti, tabakas izstrādājumu reklāmu un smēķēšanu publiskās ēkās, būvēs, telpās un teritorijās.”

Atbalstīts

2. Izteikt 2.panta tekstu šādā redakcijā:

“Šā likuma mērķis ir aizsargāt cilvēka veselību un tiesības uz tīru, ar tabakas dūmiem nepiesārņotu vidi, noteikt tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības noformējumu un tabakas izstrādājumu izplatīšanas ierobežojumus, kā arī kārtību, kādā valsts kontrolē tabakas un tabakas izstrādājumu apriti, tabakas izstrādājumu reklāmu un smēķēšanu publiskās ēkās, būvēs, telpās un teritorijās.”

7.pants. Tabakas izstrādājumu aprites kārtība

 

 

 

 

 

(1) Tabakas izstrādājumu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(2) Tabakas izstrādājumus aizliegts pārdot:

1) veikalu nodaļās, kur notiek tirdzniecība ar bērnu un pusaudžu precēm;

2) bērnu iestādēs, skolās un citās audzināšanas un izglītības iestādēs;

3) ārstniecības iestādēs;

4) kultūras un sporta iestādēs;

5) izmantojot tirdzniecības automātus;

6) teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss

 

8

Deputāts A.Tolmačovs

Izslēgt likuma 7.panta otrās daļas 6.punktu.

 

Natbalstīts
 

(3), (4), (5), (6).....

 

 

 

 

 

10.pants. Aizliegums smēķēt audzināšanas, izglītības un ārstniecības iestādēs

 

     (1) Aizliegts smēķēt audzināšanas, izglītības un ārstniecības iestādēs, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

 

    (2) Smēķēšanas ierobežojumus slimniekiem, kuri ārstējas stacionāros, nosaka šis likums un ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumi.

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

3. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Aizliegums smēķēt audzināšanas, izglītības, ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās

(1) Aizliegts smēķēt izglītības un audzināšanas iestādēs, izņemot augstskolas, kurās atļauts smēķēt atsevišķās telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

(2) Aizliegts smēķēt ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, izņemot atsevišķas telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

           (3) Smēķēšanas ierobežojumus pacientiem, kuri ārstējas stacionārās ārstniecības iestādēs, un iemītniekiem, kuri uzturas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, nosaka šis likums un attiecīgās iestādes vai institūcijas iekšējās kārtības noteikumi.”

Atbalstīts

3. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Aizliegums smēķēt audzināšanas, izglītības, ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās

(1) Aizliegts smēķēt izglītības un audzināšanas iestādēs, izņemot augstskolas, kurās atļauts smēķēt atsevišķās telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

(2) Aizliegts smēķēt ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, izņemot atsevišķas telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

          (3) Smēķēšanas ierobežojumus pacientiem, kuri ārstējas stacionārās ārstniecības iestādēs, un iemītniekiem, kuri uzturas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, nosaka šis likums un attiecīgās iestādes vai institūcijas iekšējās kārtības noteikumi.”

11.pants. Smēķēšanas ierobežojumi

 

 

 

 

 

(1) Aizliegts smēķēt:

1) darbavietās darba un koplietošanas telpās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

 

2) kinoteātru, teātru, koncertu, muzeju, video zālēs un sporta zālēs, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

 

3) banku, pasta un citu iestāžu zālēs, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

 

4) visu veidu sabiedriskā transporta līdzekļos, izņemot tālsatiksmes vilcienus, kuģus un lidmašīnas, kur jābūt atsevišķiem vagoniem, saloniem vai kajītēm, kas paredzētas smēķētājiem;

 

5) diskotēkās un deju zālēs, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt 11.panta pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) pludmalēs, ja vietējā pašvaldība to ir noteikusi savos saistošajos noteikumos, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai."

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāte A.Rugāte

Izteikt likuma 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

(1) Aizliegts smēķēt:

1)pie ieejas valsts un pašvaldību iestādēs;

2)izglītības un ārstniecības iestādēs, un to teritorijās;

3)darbavietās darba un koplietošanas telpās, ieskaitot tualetes, izņemot telpas, kas atsevišķi nodalītas smēķēšanai;

4)kinoteātru, teātru, koncertu, muzeju un video zālēs un sporta zālēs;

5)banku, pasta un citu iestāžu zālēs;

6)visu veidu sabiedriskā transporta līdzekļos, taksometros, izņemot tālsatiksmes vilcienus, kuģus un lidmašīnas, kur jābūt atsevišķiem vagoniem, saloniem vai kajītēm, kas paredzētas smēķētājiem;

7)diskotēkās un deju zālēs, izņemot telpās, kas atsevišķi nodalītas smēķēšanai;

8)jūras, ezeru un upju pludmalēs, izņemot vietās, kas atsevišķi nodalītas smēķēšanai, par ko pašvaldība pieņem saistošos noteikumus;

9) tirgos, pilsētas dārzos, parkos, skvēros, izņemot tam atsevišķi ierādītas vietas, par ko pašvaldība pieņem saistošos noteikumus;

10) sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs.

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 11.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“Aizliegums smēķēt publiskās ēkās un būvēs, publiskās telpās, publiskos pasākumos un publiskās teritorijās

(1) Aizliegts smēķēt:

1) pie to ēku fasādēm, kurās izvietotas valsts un pašvaldību institūcijas;

2) sabiedriskā transporta līdzekļu pieturvietās;

3) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās;

4) darbavietās darba un koplietošanas telpās, izņemot atsevišķas telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

5) publiskās ēkās un telpās (kinoteātru, koncertu, sporta zālēs, citās sporta ēkās un būvēs, pasta un citu iestāžu zālēs, diskotēkās, deju zālēs u.c.), izņemot atsevišķas telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai. Šis aizliegums neattiecas uz publiskajās ēkās esošajiem dzīvokļiem;

6) visu veidu sabiedriskā transporta līdzekļos un taksometros, izņemot tālsatiksmes vilcienus, kuģus un lidmašīnas, kur jābūt atsevišķiem vagoniem, kajītēm vai saloniem, kas paredzēti smēķētājiem;

          7) sporta un citu publisku pasākumu laikā stadionos un citās norobežotās teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.”;

Daļēji atbalstīts.

 

Iekļauts

komisijas  priekšliku-mos Nr.11,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

(Iekļauti deputātes A.Rugātes 10. un 14.priekšl.)

4. 11.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“Aizliegums smēķēt publiskās ēkās un būvēs, publiskās telpās, publiskos pasākumos un publiskās teritorijās”;

“(1) Aizliegts smēķēt:

1) pie to ēku fasādēm, kurās izvietotas valsts un pašvaldību institūcijas;

2) sabiedriskā transporta līdzekļu pieturvietās;

3) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās;

4) darbavietās darba un koplietošanas telpās, izņemot atsevišķas telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

5) publiskās ēkās un telpās (kinoteātru, koncertu, sporta zālēs, citās sporta ēkās un būvēs, pasta un citu iestāžu zālēs, diskotēkās, deju zālēs u.c.), izņemot atsevišķas telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai. Šis aizliegums neattiecas uz publiskajās ēkās esošajiem dzīvokļiem;

6) visu veidu sabiedriskā transporta līdzekļos un taksometros, izņemot tālsatiksmes vilcienus, kuģus un lidmašīnas, kur jābūt atsevišķiem vagoniem, kajītēm vai saloniem, kas paredzēti smēķētājiem;

          7) sporta un citu publisku pasākumu laikā stadionos un citās norobežotās teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.”;

(2) Kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Deputāte A.Rugāte

Izteikt likuma 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās atļauts smēķēt tikai telpās, kas atsevišķi nodalītas smēķēšanai.”

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, kazino un spēļu zālēs atļauts smēķēt tikai telpās, kas atsevišķi nodalītas smēķēšanai.”;

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts komisijas

priekšliku-mā Nr.13

 

 

Atbalstīts

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, kazino un spēļu zālēs atļauts smēķēt tikai telpās, kas atsevišķi nodalītas smēķēšanai.”;

(3) Iestādēs, uzņēmumos un citās sabiedriskās vietās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

Deputāte A.Rugāte

Izteikt likuma 11.panta trešo daļu šādā redakcijā:

(3) Iestādēs, uzņēmumos un citās sabiedriskās vietās atļauts smēķēt tikai telpās, kas atsevišķi nodalītas smēķēšanai.

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likuma 11.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Viesnīcās un citās īslaicīgās apmešanās mītnēs var būt speciāli ierādītas guļamtelpas, kurās ir atļauts smēķēt.”

Daļēji atbalstīts.

 

Iekļauts komisijas

priekšliku-mā Nr.11

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Viesnīcās un citās īslaicīgās apmešanās mītnēs var būt speciāli ierādītas guļamtelpas, kurās ir atļauts smēķēt.”;

 

 

16

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 11.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pašvaldības var aizliegt vai ierobežot smēķēšanu parkos, skvēros, peldvietās un citās publiskās teritorijās, izdodot saistošos noteikumus.”

Atbalstīts,

attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pašvaldības var aizliegt vai ierobežot smēķēšanu parkos, skvēros, peldvietās un citās publiskās teritorijās, izdodot saistošos noteikumus.”;

(4) Aizliegums smēķēt norādāms ar informatīvu uzrakstu valsts valodā, lietojot zīmi "smēķēt aizliegts" (balti burti uz sarkana fona), bet atļauja smēķēt - ar šādu pašu informatīvu uzrakstu valsts valodā, lietojot zīmi "atļauts smēķēt" (balti burti uz zaļa fona), vai ar simboliem, kurus lieto starptautiskajā smēķēšanas kontroles praksē.

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

Deputāte A.Rugāte

Izteikt likuma 11.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

(4) Aizliegums smēķēt norādāms ar informatīvu uzrakstu valsts valodā, lietojot zīmi “smēķēt aizliegts” (balti burti uz sarkana fona), bet telpu, kurā smēķēt atļauts – apzīmēt ar tādu pašu informatīvu uzrakstu valsts valodā, lietojot zīmi “atļauts smēķēt” (balti burti uz zaļa fona), vai ar simboliem, kurus lieto starptautiskajā smēķēšanas kontroles praksē.

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Uzskatīt līdzšinējo 11.panta ceturto daļu par piekto daļu un izteikt to šādā redakcijā:

“(5) Aizliegums smēķēt norādāms ar informatīvu uzrakstu, lietojot zīmi “smēķēt aizliegts” (balti burti uz sarkana fona), bet atļauja smēķēt — ar tādu pašu informatīvu uzrakstu, lietojot zīmi “atļauts smēķēt” (balti burti uz zaļa fona), vai ar simboliem, kurus lieto starptautiskajā smēķēšanas kontroles praksē.”;

Daļēji atbalstīts.

 

Iekļauts komisijas

priekšliku-mā Nr.18

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

uzskatīt līdzšinējo panta ceturto daļu par piekto daļu un izteikt to šādā redakcijā:

“(5) Aizliegums smēķēt norādāms ar informatīvu uzrakstu, lietojot zīmi “smēķēt aizliegts” (balti burti uz sarkana fona), bet atļauja smēķēt — ar tādu pašu informatīvu uzrakstu, lietojot zīmi “atļauts smēķēt” (balti burti uz zaļa fona), vai ar simboliem, kurus lieto starptautiskajā smēķēšanas kontroles praksē.”;

(5) Ja šajā pantā minētajās iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un sabiedriskajās vietās ir viena kopēja telpa, kas paredzēta visiem apmeklētājiem vai darbiniekiem, tad smēķēšanai drīkst ierādīt tikai daļu no šīs telpas.

 

19

 

 

20

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 11.panta 5.daļu.

 

Deputāte A.Rugāte

Izteikt 11.panta 5.daļu šādā redakcijā:

(5) Ja šajā pantā minētajās iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un sabiedriskajās vietās ir tikai viena kopēja telpa, kas paredzēta visiem apmeklētājiem un/vai darbiniekiem, tad smēķēšana šajā telpā ir aizliegta.”

Atbalstīts

 

 

Neatbalstīts

izslēgt 5.daļu.

 

 

 

 

21

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumu ar jaunu 14.2 pantu šādā redakcijā:

„14.2 pants. Smēķēšanas ierobežojumu un aizliegumu kontrole

Šajā likumā noteikto smēķēšanas aizliegumu un ierobežojumu kontroli veic Valsts un Pašvaldību policija.”

Atbalstīts

 

5. Papildināt likumu ar 14.2 pantu šādā redakcijā:

“14.2 pants. Smēķēšanas ierobežojumu un aizliegumu kontrole

Šajā likumā noteikto smēķēšanas aizliegumu un ierobežojumu kontroli veic Valsts policija un pašvaldības policija.”