Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2004. gada 29. septembris

Nr.9/1- 425

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts „Par grozījumiem Pasaules veselības organizācijas Konstitūcijā” „ / reģ.nr. 901; dok.nr. 2918 /;

 

2) Likumprojekts „Par Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšan

/ reģ.nr. 914; dok.nr. 2935 /;

 

3) Likumprojekts „Par Konvenciju par dažu starptautiskā gaisa transporta

noteikumu unifikāciju” / reģ.nr. 930 /.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par grozījumiem Pasaules veselības organizācijas Konstitūcijā

 

 

1.pants. 1965. gada 20. maija grozījums 1946. gada 22. jūlija Pasaules veselības organizācijas Konstitūcijas ( turpmāk- Konstitūcija) 7. pantā, 1978. gada 18. maija grozījums Konstitūcijas 74. pantā un 1998. gada 16. maija grozījumi Konstitūcijas

24. un 25. pantā (turpmāk-Grozījumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 

 

2. pants. Grozījumi stājas spēkā Konstitūcijas 73. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

3. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināmi Grozījumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2004. gada _________________________.