Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2004. gada 23. septembrī

Nr.9/1- 420

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas Sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts „ Par Līgumu par trešo valstu pārstāvniecību un pārstāvju statusu Ziemeļatlantijas līguma organizācijā ” /reģ.nr. 863; dok.nr. 2844 /;

 

2. Likumprojekts „Par Līgumu par Starptautiskās Krimināltiesas privilēģijām un imunitātēm „ / reģ.nr. 897; dok.nr. 2913/;

 

3. Likumprojekts „Par Protokolu par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgumā par tranzīta kārtību”

/reģ.nr. 899; dok.nr. 2919/.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Protokolu par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un

Kazahstānas Republikas valdības nolīgumā par tranzīta kārtību

 

 

 

1.pants. 2004.gada 9. jūnijā Rīgā parakstītais Protokols par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgumā par tranzīta kārtību (turpmāk-Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants. Protokols stājas spēkā tajā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms arī Protokols latviešu un krievu valodā.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada ______________________.