Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (reģ. nr.893)

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 2.lasījuma redakcija

 

Izdarīt Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5.nr.; 1996, 23., 24.nr.; 2000, 10.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5.nr.; 1996, 23., 24.nr.; 2000, 10.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

1.pants. Pilsētas domi, novada domi un pagasta padomi turpmāk - domi (padomi) ievēlē vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās uz četriem gadiem. Domes (padomes) kārtējās vēlēšanas notiek marta otrajā svētdienā.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 1.pantā vārdu "svētdienā" ar vārdu "sestdienā".

     

 

1. Aizstāt 1.pantā vārdu "svētdienā" ar vārdu "sestdienā".

 

 

 

2.pants. (1) Domē (padomē) ievēlējamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā:

līdz 2000 iedzīvotāju - 7 deputāti;

līdz 5000 iedzīvotāju - 9 deputāti;

no 5000 līdz 50 000 iedzīvotāju - 11 deputāti;

vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju - 15 deputāti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Rīgas Domes sastāvā ir 60 deputāti.

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pūķis

Izteikt likuma 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Domē (padomē) ievēlējamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā:

līdz 1000 iedzīvotāju - 7 deputāti;

no 1001 līdz 2000 iedzīvotāju – 9 deputāti;

no 2001 līdz 5000 iedzīvotāju - 11 deputāti;

no 5001 līdz 10 000 iedzīvotāju - 13 deputāti;

no 10 001 līdz 20 000 iedzīvotāju - 15 deputāti;

no 20 001 līdz 50 000 iedzīvotāju - 17 deputāti;

vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju - 19 deputāti.”

 

 

 

 

 

 

Tautas saskaņas partijas frakcija

Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Domē (padomē) ievēlējamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā:

līdz 1000 iedzīvotāju – 5 deputāti;

no 1000 līdz 2000 iedzīvotāju - 7 deputāti;

līdz 5000 iedzīvotāju - 9 deputāti;

no 5000 līdz 50 000 iedzīvotāju - 11 deputāti;

vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju - 15 deputāti.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likuma 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Domē (padomē) ievēlējamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā:

līdz 1000 iedzīvotāju - 5 deputāti;

no 1001 līdz 2000 iedzīvotāju – 7 deputāti;

no 2001 līdz 5000 iedzīvotāju - 9 deputāti;

no 5001 līdz 20 000 iedzīvotāju - 11 deputāti;

no 20 001 līdz 50 000 iedzīvotāju - 13 deputāti;

vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju - 15 deputāti.”

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Izteikt 2. panta 2. daļu šādā redakcijā:

“ (2) Rīgas Domes sastāvā ir 30 deputāti”.

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, papildināt likumpr. ar jaunu pantu, mainīt turpmāko pantu numerāciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Domē (padomē) ievēlējamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā:

līdz 1000 iedzīvotāju - 5 deputāti;

no 1001 līdz 2000 iedzīvotāju – 7 deputāti;

no 2001 līdz 5000 iedzīvotāju - 9 deputāti;

no 5001 līdz 20 000 iedzīvotāju - 11 deputāti;

no 20 001 līdz 50 000 iedzīvotāju - 13 deputāti;

vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju - 15 deputāti.”

 

5.pants. Tiesības vēlēt domi (padomi) ir Latvijas Republikas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu, ja vien uz viņiem neattiecas kāds no šā likuma 6.pantā minētajiem ierobežojumiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6.pants. (1) Tiesību vēlēt nav personām, kuras likumā noteiktajā kārtībā ir atzītas par rīcības nespējīgām.

(2) Balsošanā nepiedalās:

1) personas, kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās;

2) aizdomās turētās, apsūdzētās vai tiesājamās personas, ja pret tām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.

 

 

2. Izteikt 5. un 6.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. (1) Latvijas Republikā tiesības vēlēt domi (padomi) ir:

1) Latvijas pilsonim;

2) Eiropas Savienības pilsonim, kurš nav Latvijas pilsonis, bet ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Tiesības vēlēt ir personai, kura vēlēšanu dienā sasniegusi 18 gadu vecumu, ir reģistrēta vēlētāju reģistrā un vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai personai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums un uz viņu neattiecas kāds no šā likuma 6.pantā minētajiem ierobežojumiem (turpmāk – vēlētājs).

 

 

 

6.pants. Latvijas Republikā vēlēt domi (padomi) nav tiesību personām:

1) kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par rīcības nespējīgām;

2) kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās."

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Latvijas Republikā tiesības vēlēt domi (padomi) ir rīcībspējīgām personām (pavalstniekiem), kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas pasi, kuras ir reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā”.

 

Tautas saskaņas partijas frakcija

Papildināt likuma 5.panta pirmo daļu ar jaunu 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Latvijas nepilsonim.

Deputāts J.Sokolovskis

Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. (1) Latvijas Republikā tiesības vēlēt domi (padomi) ir:

1) Latvijas pilsonim;

2) Latvijas nepilsonim;

3) Eiropas Savienības pilsonim, kurš nav Latvijas pilsonis, bet ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

(2) Tiesības vēlēt ir personai, kura vēlēšanu dienā sasniegusi 18 gadu vecumu, ir reģistrēta vēlētāju reģistrā un vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai personai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums un uz viņu neattiecas kāds no šā likuma 6.pantā minētajiem ierobežojumiem (turpmāk – vēlētājs).”

Tautas saskaņas partijas frakcija

Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Tiesības vēlēt ir personai, kura vēlēšanu dienā sasniegusi 18 gadu vecumu, ir reģistrēta vēlētāju reģistrā un ir iekļauta attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā, ja uz viņu neattiecas kāds no šā likuma 6.pantā minētajiem ierobežojumiem (turpmāk – vēlētājs).”

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Papildināt 6. pantu ar jaunu trešo punktu:

“ 3) kurām nav tiesību vēlēt Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsoņi tās ir”.

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

3. Izteikt 5. un 6.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. (1) Latvijas Republikā tiesības vēlēt domi (padomi) ir:

1) Latvijas pilsonim;

2) Eiropas Savienības pilsonim, kurš nav Latvijas pilsonis, bet ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Tiesības vēlēt ir personai, kura vēlēšanu dienā sasniegusi 18 gadu vecumu, ir reģistrēta vēlētāju reģistrā un vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai personai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums un uz viņu neattiecas kāds no šā likuma 6.pantā minētajiem ierobežojumiem (turpmāk – vēlētājs).

6.pants. Latvijas Republikā vēlēt domi (padomi) nav tiesību personām:

1) kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par rīcības nespējīgām;

2) kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās;

3) kurām nav tiesību vēlēt Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsoņi tās ir.”

7.pants. (1) Personai ir tiesības pēc sava ieskata vēlēt tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā tā ir pierakstīta vēlēšanu dienā, vai arī tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kur atrodas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts attiecīgās personas nekustamais īpašums.

(2) Personai, kura vēlēšanu dienā nav pierakstīta, ir tiesības vēlēt tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kur ir šīs personas pieraksta pēdējā vieta.

 

3. Izslēgt 7.pantu.

 

10.

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. (1) Personai ir tiesības pēc sava ieskata vēlēt vienā no tām pašvaldību administratīvajām teritorijām, kurā tā ir reģistrēta vēlēšanu dienā, vai tās pašvaldības administratīvajām teritorijām, kur atrodas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts attiecīgās personas nekustamais īpašums.”

Noraidīt

4. Izslēgt 7.pantu.

8. pants. (1) Domē (padomē) var ievēlēt Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 21 gada vecumu, ja viņš attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā ir bez pārtraukuma pierakstīts vismaz pēdējos 12 mēnešus pirms vēlēšanu dienas vai ja viņš attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā ir nostrādājis vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms vēlēšanu dienas, vai ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā viņam ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums un ja uz viņu neattiecas kāds no šā likuma 9.pantā minētajiem ierobežojumiem.

(2) Latvijas pilsonis, ievērojot šā likuma nosacījumus, var tikt ievēlēts tikai vienā domē (padomē).

4. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. (1) Latvijas Republikā tiesības kandidēt domes (padomes) vēlēšanās ir:

1) Latvijas pilsonim;

2) Eiropas Savienības pilsonim, kurš nav Latvijas pilsonis, bet ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

 

 

 

 

 

(2) Tiesības kandidēt ir personai, kura vēlēšanu dienā ir sasniegusi 21 gada vecumu, ir reģistrēta vēlētāju reģistrā un bez pārtraukuma ir reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz 12 mēnešus pirms vēlēšanu dienas vai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā ir nostrādājusi vismaz pēdējos sešus mēnešus, vai tai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums un uz viņu neattiecas kāds no šā likuma 9.pantā minētajiem ierobežojumiem (turpmāk – kandidāts).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Kandidāts, ievērojot šā likuma nosacījumus, Latvijas Republikā var tikt ievēlēts tikai vienā domē (padomē)."

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautas saskaņas partijas frakcija

Papildināt 8.panta pirmo daļu ar jaunu 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Latvijas nepilsonim.”

 

 

 

 

 

 

Tautas saskaņas partijas frakcija

Aizstāt 8.panta otrajā daļā vārdus “vai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā ir nostrādājusi vismaz pēdējos sešus mēnešus” ar vārdiem “vai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā ir atradusies darba tiesiskajās attiecībās ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus pirms vēlēšanu dienas”.

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Tiesības kandidēt ir personai, kura vēlēšanu dienā ir sasniegusi 21 gada vecumu, ir reģistrēta vēlētāju reģistrā un bez pārtraukuma ir reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz 12 mēnešus pirms vēlēšanu dienas vai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pastāvēja, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, darba attiecībās vismaz pēdējos sešus mēnešus, vai tai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums un uz viņu neattiecas kāds no šā likuma 9.pantā minētajiem ierobežojumiem (turpmāk – kandidāts).

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Papildināt 8. panta otrajā daļā pēc vārdiem “attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā ir nostrādājusi vismaz pēdējos sešus mēnešus” ar vārdiem “pirms vēlēšanu dienas”.

Deputāts J.Lagzdiņš

Izteikt likuma 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Tiesības kandidēt ir personai, kura vēlēšanu dienā ir sasniegusi 18 gadu vecumu, ir reģistrēta vēlētāju reģistrā un bez pārtraukuma ir reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz 12 mēnešus pirms vēlēšanu dienas vai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā ir nostrādājusi vismaz pēdējos sešus mēnešus, vai tai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums un uz viņu neattiecas kāds no šā likuma 9.pantā minētajiem ierobežojumiem (turpmāk – kandidāts).”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likuma 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Tiesības kandidēt ir personai, kura vēlēšanu dienā sasniegusi 21 gada vecumu, ir reģistrēta vēlētāju reģistrā, uz kuru neattiecas kāds no šā likuma 9.pantā minētajiem ierobežojumiem un kura kandidātu saraksta iesniegšanas dienā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tā ir bez pārtraukuma reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz pēdējos 10 mēnešus;

2) tā ir attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nostrādājusi (kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vismaz pēdējos četrus mēnešus;

3) tai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums .”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 8.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Persona, ievērojot šā likuma nosacījumus, var tikt pieteikta par kandidātu tikai vienā domē (padomē). “

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

5. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. (1) Latvijas Republikā tiesības kandidēt domes (padomes) vēlēšanās ir:

1) Latvijas pilsonim;

2) Eiropas Savienības pilsonim, kurš nav Latvijas pilsonis, bet ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Tiesības kandidēt ir personai, kura vēlēšanu dienā sasniegusi 21 gada vecumu, ir reģistrēta vēlētāju reģistrā, uz kuru neattiecas kāds no šā likuma 9.pantā minētajiem ierobežojumiem un kura kandidātu saraksta iesniegšanas dienā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tā ir bez pārtraukuma reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz pēdējos 10 mēnešus;

2) tā ir attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nostrādājusi (kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vismaz pēdējos četrus mēnešus;

3) tai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums .

 

 

 

(3) Kandidāts, ievērojot šā likuma nosacījumus, Latvijas Republikā var tikt ievēlēts tikai vienā domē (padomē)."

9.pants. Domes (padomes) vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un domē (padomē) nevar ievēlēt personas:

1) kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās;

2) kuras likumā paredzētajā kārtībā atzītas par rīcības nespējīgām;

3) kuras bijušas sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu un kurām sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot reabilitētos;

4) kuras Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimušas ar psihisku slimību, kas tām atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;

5) kuras pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās;

6) kuras ir vai ir bijušas PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki;

7) (izslēgts ar 09.05.2002. likumu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 9.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Domes (padomes) vēlēšanām Latvijas Republikā nevar pieteikt par kandidātu un domē (padomē) nevar ievēlēt Eiropas Savienības pilsoni, kuram tiesības kandidēt un tikt ievēlētam ir liegtas ar tiesas spriedumu Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

19.

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautas saskaņas partijas frakcija

Izslēgt 9.panta pirmās daļas 5.punktu.

Deputāts J.Sokolovskis

Izslēgt 9.panta 5. un 6.punktu.

 

Tautas saskaņas partijas frakcija

Izslēgt 9.panta pirmās daļas 6.punktu.

 

 

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Domes (padomes) vēlēšanām Latvijas Republikā nevar pieteikt par kandidātu un domē (padomē) nevar ievēlēt Eiropas Savienības pilsoni, kuram tiesības kandidēt un tikt ievēlētam ir liegtas ar tiesas spriedumu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

Noraidīt

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt 9.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Domes (padomes) vēlēšanām Latvijas Republikā nevar pieteikt par kandidātu un domē (padomē) nevar ievēlēt Eiropas Savienības pilsoni, kuram tiesības kandidēt un tikt ievēlētam ir liegtas ar tiesas spriedumu Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir."

10.pants. (1) Valsts prezidentu, Saeimas deputātus, valdības locekļus, prokurorus, tiesnešus, valsts kontrolieri, Valsts kontroles padomes locekļus, Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģiju locekļus un karavīrus var pieteikt par domes (padomes) deputātu kandidātiem, taču ievēlēšanas gadījumā viņi zaudē Saeimas deputāta mandātu un ieņemamo amatu, bet karavīri tiek atvaļināti no militārā dienesta.

(2) Domes (padomes) deputātus nedrīkst iesaukt obligātajā militārajā vai alternatīvajā dienestā.

 

 

 

 

 

6. Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā minētie ierobežojumi attiecas arī uz Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi."

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Tautas saskaņas partijas frakcija

Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts prezidentu, Eiropas Parlamenta deputātu, Saeimas deputātu, Ministru kabineta locekli, Valsts kontrolieri, prokuroru, tiesnesi vai profesionālā dienesta karavīru var pieteikt par kandidātu domes (padomes) vēlēšanās, taču ja attiecīgā persona tiek ievēlēta, tā zaudē valsts amatpersonas amatu un Eiropas parlamenta deputāta vai Saeimas deputāta mandātu un ieņemamo amatu, vai tiek atvaļināta no profesionālā dienesta.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likumprojekta 6.pantu šādā redakcijā:

“7. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. (1) Valsts prezidentu, Eiropas Parlamenta deputātus, Saeimas deputātus, valdības locekļus, prokurorus, tiesnešus, valsts kontrolieri, Valsts kontroles padomes locekļus, Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģiju locekļus un karavīrus var pieteikt par domes (padomes) deputātu kandidātiem, taču ievēlēšanas gadījumā viņi zaudē Eiropas Parlamenta deputāta, Saeimas deputāta mandātu un ieņemamo amatu, bet karavīri tiek atvaļināti no militārā dienesta.

(2) Domes (padomes) deputātus nedrīkst iesaukt obligātajā militārajā vai alternatīvajā dienestā.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētie ierobežojumi attiecas arī uz Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi."

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

7. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. (1) Valsts prezidentu, Eiropas Parlamenta deputātus, Saeimas deputātus, valdības locekļus, prokurorus, tiesnešus, valsts kontrolieri, Valsts kontroles padomes locekļus, Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģiju locekļus un karavīrus var pieteikt par domes (padomes) deputātu kandidātiem, taču ievēlēšanas gadījumā viņi zaudē Eiropas Parlamenta deputāta, Saeimas deputāta mandātu un ieņemamo amatu, bet karavīri tiek atvaļināti no militārā dienesta.

(2) Domes (padomes) deputātus nedrīkst iesaukt obligātajā militārajā vai alternatīvajā dienestā.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētie ierobežojumi attiecas arī uz Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi."

 

 

 

15.pants. (1) Pilsētās un novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir lielāks par 5000, pilsētas domes un novada domes deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt:

1) reģistrēta politiskā organizācija (partija);

2) reģistrētu politisko organizāciju (partiju) reģistrēta apvienība;

3) divas vai vairākas reģistrētas politiskās organizācijas (partijas), kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko organizāciju (partiju) apvienībā.

 

 

 

 

 

 

(2) Visos pagastos, kā arī pilsētās un novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir mazāks par 5000, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt:

1) reģistrēta politiskā organizācija (partija);

2) reģistrētu politisko organizāciju (partiju) reģistrēta apvienība;

3) divas vai vairākas reģistrētas politiskās organizācijas (partijas), kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko organizāciju (partiju) apvienībā;

4) vēlētāju apvienības.

(3) … (5)…

(6) Kandidātu sarakstā norādāms katra kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas gads, pieraksta vieta, izglītība, pamatdarba vieta un ieņemamais amats, citas valsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir.

(7) Sarakstā pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par ievēlējamo domes (padomes) deputātu skaitu. Persona drīkst dot piekrišanu sevi pieteikt par kandidātu tikai vienā kandidātu sarakstā. Ja kāds kandidāts pieteikts vairākos sarakstos, viņa kandidatūra svītrojama visos sarakstos.

(8) …(9)…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 15.pantā:

aizstāt sestajā daļā vārdus "pieraksta vieta" ar vārdiem "reģistrētā dzīvesvieta";

izteikt septītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Sarakstā pieteikto kandidātu skaits drīkst par trim kandidātiem pārsniegt attiecīgajā domē (padomē) ievēlējamo deputātu skaitu."

24.

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pūķis

Aizstāt likuma 15.panta pirmajā daļā skaitli “5000” ar skaitli “10 000”.

Deputāts J.Lagzdiņš

Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pilsētās, pagastos un novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir lielāks par 5000, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt:

1) reģistrēta politiskā organizācija (partija);

2) reģistrētu politisko organizāciju (partiju) reģistrēta apvienība;

3) divas vai vairākas reģistrētas politiskās organizācijas (partijas), kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko organizāciju (partiju) apvienībā.”

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pūķis

Aizstāt likuma 15.panta otrajā daļā skaitli “5000” ar skaitli “10 000”.

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 15.pantā:

aizstāt sestajā daļā vārdus "pieraksta vieta" ar vārdiem "reģistrētā dzīvesvieta";

izteikt septītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Sarakstā pieteikto kandidātu skaits drīkst par trim kandidātiem pārsniegt attiecīgajā domē (padomē) ievēlējamo deputātu skaitu."

 

16.pants. (1) ...

(2) Pilsētas domes deputātu kandidātu saraksts, novada domes deputātu kandidātu saraksts un pagasta padomes deputātu kandidātu saraksts, ja to iesniedz vēlētāju apvienība, jāparaksta ne mazāk kā 20 vēlētājiem, kuri pierakstīti attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(3) …

(4) Parakstot sarakstu, tajā jānorāda vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods un pieraksta vietas adrese. Katrs vēlētājs drīkst parakstīt tikai vienu kandidātu sarakstu. Ja vēlētājs parakstījis vairākus sarakstus, viņa paraksts svītrojams visos sarakstos.

 

 

 

8.  16.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "kuri pierakstīti" ar vārdiem "kuri vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrēti dzīvesvietā";

 

 

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "pieraksta vietas adrese" ar vārdiem "reģistrētā dzīvesvieta".

     

 

9.  16.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "kuri pierakstīti" ar vārdiem "kuri vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrēti dzīvesvietā";

 

 

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "pieraksta vietas adrese" ar vārdiem "reģistrētā dzīvesvieta".

17.pants. (1) Kandidātu sarakstam jāpievieno šādi dokumenti:

1) katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai;

 

2) katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstīta deklarācija, ka uz viņu neattiecas šā likuma 9.panta 1. - 6.punktā minētie ierobežojumi;

3) šādas katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstītas ziņas:

a) kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, datums un mēnesis, dzimums, ja vēlas, — arī tautība,

b) personas kods,

c) ārvalsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir,

d) dzīvesvieta (republikas pilsēta vai attiecīgā rajona pilsēta, pagasts, novads),

 

e) darbavietas un ieņemamie amati (arī amati sabiedriskajās, politiskajās, reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās),

 

f) kādas mācību iestādes beidzis (kurā gadā, kādā specialitātē),

 

 

g) pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi,

h) ir vai nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,

 

 

 

 

 

i) kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un adreses), kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads), nekustamie īpašumi (to veids un adreses), kurus kandidāts iznomā citām personām vai nomā no citām personām, kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu, kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 500 latus, bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 500 latus (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu), kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas — vērtspapīru eminenta — nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu],

j) ģimenes stāvoklis;

4) visu sarakstā ietverto kandidātu parakstīta priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms nedrīkst pārsniegt 4000 iespiedzīmes.

 

 

(2) Ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura nav bez pārtraukuma vismaz pēdējos 12 mēnešus pirms vēlēšanu dienas pierakstīta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet tai šajā teritorijā ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, kandidātu sarakstam jāpievieno arī notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta noraksts vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību.

 

(3) Ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura nav bez pārtraukuma vismaz pēdējos 12 mēnešus pirms vēlēšanu dienas pierakstīta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet ir šajā teritorijā nostrādājusi vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms vēlēšanu dienas, kandidātu sarakstam jāpievieno arī kandidāta darba devēja izdota izziņa.

(4) (Izslēgta ar 09.05.2002. likumu.).

(5) Ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura saraksta iesniegšanas dienā ieņem kādu no šā likuma 10.pantā minētajiem amatiem, kandidātu sarakstam jāpievieno attiecīgās personas parakstīts paziņojums, ka ievēlēšanas gadījumā tā mēneša laikā izbeigs attiecīgā amata (dienesta) pildīšanu.

(6) Ja kandidātu saraksta nosaukums sakrīt ar kādas reģistrētas politiskās organizācijas (partijas) vai reģistrētu politisko organizāciju (partiju) reģistrētas apvienības nosaukumu, kandidātu sarakstam pievienojams šīs politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības lēmējinstitūcijas pilnvarojums saraksta iesniedzējiem iesniegt kandidātu sarakstu attiecīgās domes (padomes) vēlēšanām.

(7) Ja apvienotu kandidātu sarakstu ir iesniegušas vairākas politiskās organizācijas (partijas), kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko organizāciju (partiju) apvienībā, kandidātu sarakstam pievienojams visu attiecīgo politisko organizāciju (partiju) lēmējinstitūciju pilnvarojums.

(8) Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstam jāpievieno arī bankas kvīts par šā likuma 18.pantā noteiktās drošības naudas iemaksu.

 

 

 

9.  17.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt kandidēt attiecīgajās domes (padomes) vēlēšanās un piekrīt savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šajā likumā noteiktajām prasībām;

2) kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parakstīta deklarācija, ka viņš atbilst šā likuma 8.panta pirmajā un otrajā daļā minētajām prasībām un uz viņu neattiecas šā likuma 9.pantā minētie ierobežojumi;";

izteikt pirmās daļas 3.punkta "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) reģistrētā dzīvesvieta (Eiropas Savienības pilsonim, kurš nav Latvijas pilsonis, – dzīvesvietas pēdējā adrese Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir),";

 

 

 

aizstāt pirmās daļas 3.punkta "f" apakšpunktā vārdus "mācību iestādes" ar vārdiem "izglītības iestādes";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt pirmās daļas 3.punkta "h" apakšpunktā vārdus "ir vai";

 

 

izteikt pirmās daļas 3.punkta "i" apakšpunktu šādā redakcijā:

"i) ja kandidāts ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, – kandidāta apliecinājums, ka Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir, viņam ar tiesas spriedumu nav liegtas tiesības kandidēt un tikt ievēlētam,";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt otro un trešo daļu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt astotajā daļā vārdus "bankas kvīts" ar vārdiem "bankas dokuments".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

31.

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 17.panta pirmās daļas 3.punkta “d” apakšpunktu šādā redakcijā:

“d) reģistrētā dzīvesvieta Latvijā (republikas pilsēta vai rajons un pilsēta, novads vai pagasts);”.

 

 

Tautas saskaņas partijas frakcija

Izslēgt no 17.panta pirmās daļas 3.punkta e) apakšpunkta vārdus “(arī amati sabiedriskajās, politiskajās, reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās)”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 17.panta pirmās daļas 3.punkta “f” apakšpunktu šādā redakcijā:

“f) kādas izglītības iestādes beidzis (kurā gadā, kādā specialitātē vai programmā);”.

Tautas saskaņas partijas frakcija

Izslēgt 17.panta pirmās daļas 3.punkta g) apakšpunktu.

Deputāts J.Sokolovskis

Izslēgt 17.panta pirmās daļas 3.punkta h) apakšpunktu.

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Izteikt 17. panta pirmās daļas 3. punkta “h” apakšpunktu šādā redakcijā:

“ h) ir vai nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt likumprojekta 9.panta ceturto daļu.

 

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Papildināt 17. panta pirmās daļas 3. punktu ar jaunu “i” apakšpunktu šādā redakcijā:

“ i) ja kandidāts ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, - kandidāta apliecinājums, ka Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir, viņam ar tiesas spriedumu nav liegtas tiesības kandidēt un tikt ievēlētam”;

izteikt līdzšinējos “i” un “j” apakšpunktus kā attiecīgi “j” un “k” apakšpunktus.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likumprojekta 9.panta piekto daļu (1.lasījumā pieņemtā 17.panta pirmās daļas 3.punkta “i” apakšpunkta redakcija) šādā redakcijā: “izteikt pirmās daļas 3.punkta “j” apakšpunktu šādā redakcijā: “j) ja kandidāts ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, – kandidāta apliecinājums, ka Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir, viņam ar tiesas spriedumu nav liegtas tiesības kandidēt un tikt ievēlētam,".

 

Tautas saskaņas partijas frakcija

Izslēgt 17.panta pirmās daļas 3.punkta j) apakšpunktu.

 

Tautas saskaņas partijas frakcija

Papildināt 17.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja kandidāts vēlas, kandidātu sarakstam pievienojama šāda viņa parakstīta informācija:

1) amati biedrībās, nodibinājumos, arodbiedrībās, politiskajās, reliģiskajās un citās sabiedriskajās organizācijās;

2) ģimenes stāvoklis;

3) latviešu valodas prasmes pašnovērtējums.”

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Likumprojekta 9. pantā izslēgt vārdus “izslēgt otro un trešo daļu” un atjaunotajā 17. panta otrajā un trešajā daļā aizstāt vārdus “pierakstīta” ar vārdiem “reģistrēta dzīvesvietā”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 9. pantā izslēgt vārdus “izslēgt otro un trešo daļu” un izteikt likuma 17.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura nav bez pārtraukuma vismaz pēdējos 10 mēnešus pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet tai šajā teritorijā ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, kandidātu sarakstam jāpievieno arī notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta noraksts vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību.

(3) Ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura nav bez pārtraukuma vismaz pēdējos 10 mēnešus pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet ir šajā teritorijā nostrādājusi (kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vismaz pēdējos četrus mēnešus pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas, kandidātu sarakstam jāpievieno arī attiecīgi darba devēja vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņa.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

Noraidīt

 

 

Atbalstīt, skat.priekšl. nr. 33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt, skat. 35.priekšl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt, skat. 39.priekšlik.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

10.  17.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt kandidēt attiecīgajās domes (padomes) vēlēšanās un piekrīt savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām;

2) kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parakstīta deklarācija, ka viņš atbilst šā likuma 8.panta pirmās un otrās daļas prasībām un uz viņu neattiecas šā likuma 9.pantā minētie ierobežojumi;";

izteikt pirmās daļas 3.punkta "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

“d) reģistrētā dzīvesvieta Latvijā (republikas pilsēta vai rajons un pilsēta, novads vai pagasts);”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt pirmās daļas 3.punkta “f” apakšpunktu šādā redakcijā:

“f) kādas izglītības iestādes beidzis (kurā gadā, kādā specialitātē vai programmā);”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt pirmās daļas 3.punkta “j” apakšpunktu šādā redakcijā:

“j) ja kandidāts ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, – kandidāta apliecinājums, ka Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir, viņam ar tiesas spriedumu nav liegtas tiesības kandidēt un tikt ievēlētam,".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura nav bez pārtraukuma vismaz pēdējos 10 mēnešus pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet tai šajā teritorijā ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, kandidātu sarakstam jāpievieno arī notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta noraksts vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību.

(3) Ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura nav bez pārtraukuma vismaz pēdējos 10 mēnešus pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet ir šajā teritorijā nostrādājusi (kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vismaz pēdējos četrus mēnešus pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas, kandidātu sarakstam jāpievieno arī attiecīgi darba devēja vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņa.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt astotajā daļā vārdus "bankas kvīts" ar vārdiem "bankas dokuments".

 

 

 

18.pants. (1) Vēlēšanu komisijas pieņem tikai tādus kandidātu sarakstus, kuru iesniedzēji par attiecīgo sarakstu speciālā domes (padomes) vēlēšanu komisijas depozīta kontā ir iemaksājuši drošības naudu. Drošības nauda par kandidātu sarakstu domes (padomes) vēlēšanām ir šāda:

70 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir līdz 2000 iedzīvotāju;

90 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir līdz 5000 iedzīvotāju;

110 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir no 5000 līdz 50 000 iedzīvotāju;

150 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju.

(2) ...

 

 

 

 

 

 

 

(3) Banka drošības naudas iemaksātājiem izsniedz kvīti, kurā norādīts, kas naudu iemaksājis, kāds nosaukums ir kandidātu sarakstam, par kuru drošības nauda iemaksāta, un kad drošības nauda iemaksāta. Iemaksātā drošības nauda dod tiesības iesniegt viena nosaukuma kandidātu sarakstu vienas domes (padomes) vēlēšanām. Ja no šā nosaukuma kandidātu saraksta attiecīgās domes (padomes) vēlēšanās ir ievēlēts kaut viens deputāts, drošības nauda atdodama iemaksātājiem; ja nav ievēlēts neviens, vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Aizstāt 18.panta trešās daļas pirmajā teikumā vārdu "kvīti" ar vārdu "dokumentu".

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Tautas saskaņas partijas frakcija

Izteikt 18.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Vēlēšanu komisijas pieņem tikai tādus kandidātu sarakstus, kuru iesniedzēji par attiecīgo sarakstu speciālā domes (padomes) vēlēšanu komisijas depozīta kontā ir iemaksājuši drošības naudu. Drošības nauda par kandidātu sarakstu domes (padomes) vēlēšanām ir šāda:

50 latu – ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir līdz 1000 iedzīvotāju;

70 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir no 1000 līdz 2000 iedzīvotāju;

90 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir līdz 5000 iedzīvotāju;

110 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir no 5000 līdz 50 000 iedzīvotāju;

150 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju.”

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 18.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Vēlēšanu komisijas pieņem tikai tādus kandidātu sarakstus, kuru iesniedzēji par attiecīgo sarakstu speciālā domes (padomes) vēlēšanu komisijas depozīta kontā ir iemaksājuši drošības naudu. Drošības nauda par kandidātu sarakstu domes (padomes) vēlēšanām ir šāda:

50 latu – ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir līdz 1000 iedzīvotāju;

70 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir no 1001 līdz 2000 iedzīvotāju;

90 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir no 2001 līdz 5000 iedzīvotāju;

110 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir no 5001 līdz 20 000 iedzīvotāju;

130 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir no 20 001 līdz 50 000 iedzīvotāju;

150 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju.”

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 18.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Vēlēšanu komisijas pieņem tikai tādus kandidātu sarakstus, kuru iesniedzēji par attiecīgo sarakstu speciālā domes (padomes) vēlēšanu komisijas depozīta kontā ir iemaksājuši drošības naudu. Drošības nauda par kandidātu sarakstu domes (padomes) vēlēšanām ir šāda:

50 latu – ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir līdz 1000 iedzīvotāju;

70 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir no 1001 līdz 2000 iedzīvotāju;

90 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir no 2001 līdz 5000 iedzīvotāju;

110 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir no 5001 līdz 20 000 iedzīvotāju;

130 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir no 20 001 līdz 50 000 iedzīvotāju;

150 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju.”;

aizstāt trešās daļas pirmajā teikumā vārdu "kvīti" ar vārdu "dokumentu".

20.pants. (1) Vēlēšanu komisija kandidātu sarakstu pārbauda saraksta iesniedzēju klātbūtnē. Ja vēlēšanu komisija konstatē neatbilstību šā likuma 4.nodaļas prasībām, tā kandidātu sarakstu un tam pievienotos dokumentus nepieņem un tūlīt atdod tos atpakaļ saraksta iesniedzējiem, izdarot par to atzīmi kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā.

(2) Ja vēlēšanu komisija kandidātu sarakstu nav pieņēmusi, to var iesniegt atkārtoti, ja nav beidzies likumā noteiktais kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņš. Par kandidātu saraksta iesniegšanas dienu uzskatāma diena, kad vēlēšanu komisija to pieņēmusi.

(3) Vēlēšanu komisija iespēju robežās pārbauda, vai pieteiktie kandidāti atbilst šā likuma 8.panta pirmās daļas un 9.panta prasībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Papildināt 20.panta trešo daļu aiz vārda "pirmās" ar vārdiem "un otrās".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Izslēgt 20. panta trešajā daļā vārdus “iespēju robežās”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&nbs p;

 

 

 

 

 

12. Papildināt 20.panta trešo daļu pēc vārda "pirmās" ar vārdiem "un otrās".

 

22.pants. (1) Kandidātu saraksti, kas iesniegti, ievērojot šā likuma prasības, tiek reģistrēti attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijā.

 

 

(2) Reģistrētie kandidātu saraksti nav atsaucami, un grozījumus tajos var izdarīt tikai komisija, kas šo sarakstu reģistrējusi, kādā no šādiem veidiem:

1) svītrojot pieteikto kandidātu, ja:

a) kandidāts neatbilst šā likuma 8.panta pirmās daļas prasībām,

b) uz kandidātu attiecas šā likuma 9.panta ierobežojumi,

c) viena un tā pati persona pieteikta dažādu nosaukumu kandidātu sarakstos (15. pants),

d) kandidāts kā vēlētājs parakstījis kādu kandidātu sarakstu (16.pants),

e) kandidāts miris;

2) izdarot tehniska rakstura labojumus.

 

 

 

 

(3) Šā panta otrās daļas 1.punkta "a", "b" un "e" apakšpunktā paredzētajos gadījumos kandidāts svītrojams, pamatojoties uz attiecīgas iestādes izdotu izziņu vai tiesas spriedumu. To, ka kandidāts:

1) nav Latvijas pilsonis vai ir Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā nav sasniedzis 21 gada vecumu, — apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa;

2) nav bijis bez pārtraukuma pierakstīts vismaz pēdējos 12 mēnešus pirms vēlēšanu dienas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, — apliecina pašvaldības iestādes izziņa;

 

 

 

 

 

 

3) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

4) ir bijis sodīts par smagu vai sevišķi smagu noziegumu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta, — apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

5) Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradies nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimis ar psihisku slimību, kas tam atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, — apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

6) ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks, - apliecina attiecīgās tiesas spriedums;

7) pēc 1991.gada 13.janvāra darbojies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās, - apliecina attiecīgās tiesas spriedums;

 

8) (izslēgts ar 09.05.2002. likumu);

9) ir miris, - apliecina Dzimtsarakstu nodaļas izziņa.

 

(4) Attiecīgajām iestādēm minētās izziņas jāiesniedz vēlēšanu komisijai bez maksas piecu dienu laikā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  22.pantā:

papildināt otrās daļas 1.punkta "a" apakšpunktu aiz vārda "pirmās" ar vārdiem "un otrās";

 

papildināt otrās daļas "c" apakšpunktu aiz vārda "sarakstos" ar vārdiem "vai pieteikta kandidātu sarakstā arī citas pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām";

 

 

 

 

 

 

 

izteikt trešās daļas ievaddaļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Kandidāts svītrojams, pamatojoties uz attiecīgas iestādes izdotu izziņu vai tiesas spriedumu.";

 izteikt trešās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) neatbilst šā likuma 8.panta pirmās daļas prasībām, – apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa;

2) nav bez pārtraukuma reģistrēts dzīvesvietā Latvijā vismaz pēdējos trīs gadus pirms vēlēšanu izsludināšanas dienas, – apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa;";

papildināt trešo daļu ar 2.1 un 2.2 punktu šādā redakcijā:

"21) ir iekļauts kandidātu sarakstā citas domes vēlēšanām, – apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa;

22) likumā paredzētajā kārtībā atzīts par rīcības nespējīgu, – apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa;";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešās daļas 9.punktā vārdus "Dzimtsarakstu nodaļas izziņa" ar vārdiem "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta trešajā daļā minētās iestādes to rīcībā esošās ziņas rakstiski bez maksas sniedz vēlēšanu komisijai piecu dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas."

43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

 

 

 

47.

 

 

48.

Tautas saskaņas partijas frakcija

Papildināt 22.panta pirmo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Vēlēšanu komisija par pieņemto lēmumu informē kandidātu saraksta iesniedzēju.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautas saskaņas partijas frakcija

Izteikt 22.panta trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) neatbilst šā likuma 8.panta otrās daļas prasībām – apliecina pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa vai Valsts ieņēmumu dienesta nodaļas izziņa vai Zemesgrāmatu nodaļas izziņa.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 22.panta trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) nav bez pārtraukuma reģistrēts dzīvesvietā vismaz pēdējos 10 mēnešus pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas – apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautas saskaņas partijas frakcija

Izslēgt 22.panta trešās daļas 6.punktu.

 

Deputāts J.Sokolovskis

Izslēgt 22.panta trešās daļas 6. un 7.punktu.

Tautas saskaņas partijas frakcija

Izslēgt 22.panta trešās daļas 7.punktu.

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  22.pantā:

papildināt otrās daļas 1.punkta "a" apakšpunktu pēc vārda "pirmās" ar vārdiem "un otrās";

 

papildināt otrās daļas "c" apakšpunktu pēc vārda "sarakstos" ar vārdiem "vai pieteikta kandidātu sarakstā arī citas pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt trešās daļas ievaddaļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Kandidāts svītrojams, pamatojoties uz attiecīgas iestādes izdotu izziņu vai tiesas spriedumu.";

 izteikt trešās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) neatbilst šā likuma 8.panta pirmās daļas prasībām, – apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa;

2) nav bez pārtraukuma reģistrēts dzīvesvietā vismaz pēdējos 10 mēnešus pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas, – apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa;”;

papildināt trešo daļu ar 2.1 un 2.2 punktu šādā redakcijā:

"21) ir iekļauts kandidātu sarakstā citas domes vēlēšanām, – apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa;

22) likumā paredzētajā kārtībā atzīts par rīcības nespējīgu, – apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa;";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešās daļas 9.punktā vārdus "Dzimtsarakstu nodaļas izziņa" ar vārdiem "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta trešajā daļā minētās iestādes to rīcībā esošās ziņas rakstveidā bez maksas sniedz vēlēšanu komisijai piecu dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas."

23.pants. (1) Republikas pilsētas domes vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī izliekami visos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.

(2) Rajona pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti izliekami redzamā vietā pie pilsētas (novada vai pagasta) pašvaldības lēmējinstitūcijas ēkas, kā arī visos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.

(3) Kandidātu saraksti jāizliek ne vēlāk kā 10 dienas pirms vēlēšanu dienas, un tajos jānorāda katra kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pieraksta vieta, izglītība, pamatdarba vieta un ieņemamais amats, citas valsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir.

(4) Redzamā vietā izliekamas priekšvēlēšanu programmas. Katrā vēlēšanu iecirknī ir jābūt pieejamām šajā likumā paredzētajām ziņām par ikvienu kandidātu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  23.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "pieraksta vieta" ar vārdiem "reģistrētā dzīvesvieta";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Vēlētājiem redzamā vietā izliekamas priekšvēlēšanu programmas. Katrā vēlēšanu iecirknī jābūt pieejamām šajā likumā paredzētajām ziņām par ikvienu kandidātu, izņemot personas kodu vai vēlētāja kodu."

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 23.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "pieraksta vieta" ar vārdiem "reģistrētā dzīvesvieta";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Vēlētājiem redzamā vietā izliekamas priekšvēlēšanu programmas. Katrā vēlēšanu iecirknī jābūt pieejamām šajā likumā paredzētajām ziņām par ikvienu kandidātu, izņemot personas kodu vai vēlētāja kodu."

24.pants. (1) Ja līdz šā likuma 15.pantā noteiktajam termiņam attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām nav reģistrēts neviens kandidātu saraksts vai ir reģistrēts tikai viens kandidātu saraksts, Centrālā vēlēšanu komisija par 10 dienām pagarina kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un izliekams redzamā vietā pie attiecīgās pašvaldības domes (padomes) ēkas.

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ja līdz šā likuma 15.pantā noteiktajam termiņam reģistrēto kandidātu skaits ir mazāks par attiecīgajā pašvaldībā ievēlējamo domes (padomes) deputātu skaitu, Centrālā vēlēšanu komisija par 10 dienām pagarina kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un izliekams redzamā vietā pie attiecīgās pašvaldības domes (padomes) ēkas. Ja arī tad kandidātu skaits ir mazāks par ievēlējamo domes (padomes) deputātu skaitu, Centrālā vēlēšanu komisija divu nedēļu laikā izsludina attiecīgās domes (padomes) atkārtotas vēlēšanas šajā likumā noteiktajā kārtībā.

 

(3) Ja arī tad netiek pieteikts nepieciešamais kandidātu skaits, attiecīgajā administratīvajā teritorijā izveido pagaidu administrāciju likumā noteiktajā kārtībā.

(4) Pilsētas, novada un pagasta vēlēšanu komisija nodrošina kandidātu sarakstu nodrukāšanu uz atsevišķām veidlapām - vēlēšanu zīmēm. Vēlēšanu zīmē norāda:

1) tās domes (padomes) nosaukumu, kurā vēlēšanas notiek;

2) kandidātu saraksta nosaukumu;

3) pieteikto kandidātu vārdu un uzvārdu.

(5) Vēlēšanu zīmē pretī kandidāta uzvārdam ir vieta vēlētāja atzīmes izdarīšanai.

(6) Pilsētas, novada un pagasta vēlēšanu komisija ne vēlāk kā piecas dienas pirms vēlēšanu dienas izsūta visām iecirkņu komisijām vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmes. Vēlēšanu zīmes izsūtāmas tādā skaitā, lai katrs vēlētājs var saņemt vienu vēlēšanu zīmi par attiecīgajā vēlēšanu apgabalā reģistrētajiem kandidātu sarakstiem. Vēlēšanu aplokšņu izgatavošanu un sadali pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām nodrošina Centrālā vēlēšanu komisija tās noteiktajā kārtībā.

14.  24.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja līdz šā likuma 15.pantā noteiktajam termiņam attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām nav reģistrēts neviens kandidātu saraksts, ir reģistrēts tikai viens kandidātu saraksts vai reģistrēto kandidātu skaits ir mazāks par attiecīgajā pašvaldībā ievēlējamo domes (padomes) deputātu skaitu, Centrālā vēlēšanu komisija triju dienu laikā pieņem lēmumu pagarināt kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu par 10 dienām. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un izliekams vēlētājiem redzamā vietā pie attiecīgās pašvaldības domes (padomes) ēkas. Ja arī pēc termiņa pagarināšanas kandidātu skaits ir mazāks par ievēlējamo domes (padomes) deputātu skaitu, Centrālā vēlēšanu komisija divu nedēļu laikā izsludina attiecīgās domes (padomes) atkārtotas vēlēšanas šajā likumā noteiktajā kārtībā.";

izslēgt otro daļu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt ceturtās daļas 3.punktu aiz vārda "kandidātu" ar vārdiem "kārtas numuru".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 24.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Sākot ar pirmo iepriekšējās balsošanas dienu, vēlēšanu iecirknī saņemtās vēlēšanu zīmes, aploksnes un vēlētāju saraksti glabājami policijas vai Zemessardzes uzraudzībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

15. 24.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja līdz šā likuma 15.pantā noteiktajam termiņam attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām nav reģistrēts neviens kandidātu saraksts, ir reģistrēts tikai viens kandidātu saraksts vai reģistrēto kandidātu skaits ir mazāks par attiecīgajā pašvaldībā ievēlējamo domes (padomes) deputātu skaitu, Centrālā vēlēšanu komisija triju dienu laikā pieņem lēmumu pagarināt kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu par 10 dienām. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un izliekams vēlētājiem redzamā vietā pie attiecīgās pašvaldības domes (padomes) ēkas. Ja arī pēc termiņa pagarināšanas kandidātu skaits ir mazāks par ievēlējamo domes (padomes) deputātu skaitu, Centrālā vēlēšanu komisija divu nedēļu laikā izsludina attiecīgās domes (padomes) atkārtotas vēlēšanas šajā likumā noteiktajā kārtībā.";

 

 

izslēgt otro daļu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt ceturtās daļas 3.punktu pēc vārda "kandidātu" ar vārdiem "kārtas numuru";

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Sākot ar pirmo iepriekšējās balsošanas dienu, vēlēšanu iecirknī saņemtās vēlēšanu zīmes, aploksnes un vēlētāju saraksti glabājami policijas vai Zemessardzes uzraudzībā.”

25.pants. (1) Vēlēšanu dienā vēlēšanas notiek no pulksten 7 rītā līdz pulksten 10 vakarā.

(2) Pulksten 7 rītā iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kastes, kurās paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukšas. Pēc tam vēlēšanu kastes aizzīmogo.

(3) Iecirkņa komisija nodrošina, lai pie ieejas vēlēšanu telpā tiktu pārbaudīts, vai atnākušie pilsoņi ir šā vēlēšanu apgabala vēlētāji, kas nav vēl piedalījušies vēlēšanās. Vēlētāja personu apliecinošs dokuments ir Latvijas Republikas pilsoņa pase.

(4) Vēlētājs, kurš balso tās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajā vēlēšanu iecirknī, kur viņam ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, vēlēšanu iecirkņa komisijai papildus uzrāda zemesgrāmatas aktu vai notariāli apliecinātu tā norakstu vai zemesgrāmatas nodaļas izziņu par nekustamā īpašuma piederību.

 

 

 

 

 

 

15.  25.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Iecirkņa komisija nodrošina, lai pie ieejas vēlēšanu telpā tiktu pārbaudīts, vai atnākušie pilsoņi ir šā vēlēšanu iecirkņa vēlētāji.";

 

 

izslēgt ceturto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

 

 

 

 

51.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautas saskaņas partijas frakcija

Izslēgt 25.panta trešo daļu.

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

Izteikt 25.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Iecirkņa komisija nodrošina, ka pirms vēlēšanu aplokšņu saņemšanas tiek pārbaudīts, vai atnākušie vēlētāji ir iekļauti šā vēlēšanu iecirkņa sarakstos.";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  25.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Iecirkņa komisija nodrošina, lai pie ieejas vēlēšanu telpā tiktu pārbaudīts, vai atnākušie pilsoņi ir šā vēlēšanu iecirkņa vēlētāji.";

 

 

izslēgt ceturto daļu.

26.pants. (1) Personas, kuras vēlēšanu dienā neatradīsies attiecīgajā administratīvajā teritorijā, un personas, kuras vēlēšanu dienā nevarēs ierasties vēlēšanu telpās, var balsot trīs dienas pirms vispārējās vēlēšanu dienas.

(2) Pilsētas, novada un pagasta vēlēšanu komisija nosaka vēlēšanu iecirkni (iecirkņus), kurā (kuros) minētās personas var balsot. Šā iecirkņa (iecirkņu) darba laiks nosakāms ne mazāks kā četras stundas dienā. Paziņojums par iecirkņa (iecirkņu) atrašanās vietu un darba laiku izliekams pie pilsētas (novada, pagasta) pašvaldības ēkas, kā arī visos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.

(3) Republikas pilsētas vēlēšanu komisija šādu paziņojumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(4) Personas, kuras balso pirms vispārējās vēlēšanu dienas, vēlēšanu aploksni iemet atsevišķā aizzīmogotā vēlēšanu kastē, un šīs personas tiek ierakstītas atsevišķā balsotāju sarakstā.

 

16. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. (1) Ja vēlētājs vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot, viņš var nobalsot iepriekš – triju dienu laikā pirms vispārējās vēlēšanu dienas – vēlēšanu iecirknī, kura sarakstā ir reģistrēts. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks šajās dienās ir ne mazāk par četrām stundām dienā. Šajā laikā vēlēšanu iecirkņa komisija strādā ne mazāk kā četru cilvēku sastāvā. Paziņojums par iecirkņa (iecirkņu) atrašanās vietu un darba laiku izliekams pie pašvaldības ēkas, kā arī visos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.

(2) Vēlētāji, kuri balso pirms vispārējās vēlēšanu dienas, vēlēšanu aploksni iemet atsevišķā aizzīmogotā vēlēšanu kastē. Vēlēšanu iecirkņa komisija vēlētāju sarakstā izdara atzīmi par to, ka vēlētājs balsojis iepriekš."

 

 

52.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts J.Lagzdiņš

Izteikt likuma 26.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Personas, kuras vēlēšanu dienā neatradīsies attiecīgajā administratīvajā teritorijā, un personas, kuras vēlēšanu dienā nevarēs ierasties vēlēšanu telpās, var balsot piecas dienas pirms vispārējās vēlēšanu dienas.”

 

 

 

 

Noraidīt

 

17. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. (1) Ja vēlētājs vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot, viņš var nobalsot iepriekš – triju dienu laikā pirms vispārējās vēlēšanu dienas – vēlēšanu iecirknī, kura sarakstā ir reģistrēts. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks šajās dienās ir ne mazāk par četrām stundām dienā. Šajā laikā vēlēšanu iecirkņa komisija strādā ne mazāk kā četru cilvēku sastāvā. Paziņojums par iecirkņa (iecirkņu) atrašanās vietu un darba laiku izliekams pie pašvaldības ēkas, kā arī visos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.

(2) Vēlētāji, kuri balso pirms vispārējās vēlēšanu dienas, vēlēšanu aploksni iemet atsevišķā aizzīmogotā vēlēšanu kastē. Vēlēšanu iecirkņa komisija vēlētāju sarakstā izdara atzīmi par to, ka vēlētājs balsojis iepriekš."

27.pants. Izņemot šā likuma 33.pantā paredzētos gadījumus, vēlētājs var balsot tikai personiski. Vēlētājs pēc savas izvēles var balsot jebkurā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajā vēlēšanu iecirknī.

 

 

17. Izslēgt 27.panta otro teikumu.

     

 

 

 

18. Izslēgt 27.panta otro teikumu.

 

28.pants. (1) Balsošana vēlēšanās ir aizklāta.

 

 

 

 

 

(2) Vēlēšanu telpās vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis balsotāju sarakstā pēc Latvijas Republikas pilsoņa pases ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un izdara vēlētāja pasē atzīmi par attiecīgās pašvaldības vēlēšanām. Vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā.

(3) … (5)…

18.  28.pantā:

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Vēlētājs, uzrādot Latvijas Republikā derīgu personu apliecinošu dokumentu, balso tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts.";

 izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vēlēšanu telpās vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis, iepriekš pārliecinājies, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju sarakstā un tajā jau nav izdarīta atzīme par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās, vēlētāju sarakstā izdara atzīmi par vēlētāja piedalīšanos vēlēšanās. Vēlētājs parakstās vēlētāju sarakstā."

 

 

53.

Tautas saskaņas partijas frakcija

Izteikt 28.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Vēlētājs, uzrādot Latvijas Republikā derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai autovadītāja apliecību), balso tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts.";

 

 

Noraidīt

19.  28.pantā:

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Vēlētājs, uzrādot Latvijas Republikā derīgu personu apliecinošu dokumentu, balso tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts.";

 izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vēlēšanu telpās vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis, iepriekš pārliecinājies, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju sarakstā un tajā jau nav izdarīta atzīme par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās, izdara vēlētāju sarakstā atzīmi par vēlētāja piedalīšanos vēlēšanās. Vēlētājs parakstās vēlētāju sarakstā."

29.pants. (1) Vēlēšanu telpās ierīkojama atsevišķa istaba vai nodalījums, kur vēlētājs vienatnē ieliek aploksnē vienu vēlēšanu zīmi un aploksni aizlīmē. Vēlēšanu zīmē pretī kandidātu uzvārdiem vēlētājs pēc savas izvēles var izdarīt atzīmi "+", neizdarīt atzīmi vai svītrot kandidāta vārdu un uzvārdu.

(2) Atzīmi "+" pretī kāda kandidāta uzvārdam vēlētājs izdara, ja viņš īpaši atbalsta šā kandidāta ievēlēšanu. Ja vēlētājs neatbalsta kādu no šajā vēlēšanu zīmē ietvertajiem kandidātiem, viņš svītro kandidāta vārdu un uzvārdu. Ja izsvītrots tikai kandidāta vārds vai uzvārds, uzskatāms, ka vēlētājs šo kandidātu neatbalsta. Vēlētājs var ielikt aploksnē arī negrozītu (bez atzīmēm) vēlēšanu zīmi.

(3) Aizlīmēto aploksni vēlētājs vēlēšanu komisijas locekļa klātbūtnē personiski iemet aizzīmogotā vēlēšanu kastē.

(4) (Izslēgta  ar 06.12.96. likumu).

(5) Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aizlīmēšanas šo zīmi vai vēlēšanu aploksni ir sabojājis, to vietā viņam tiek izsniegta jauna vēlēšanu aploksne vai jaunas visu vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

 

 

 

55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 29.panta trešajā daļā vārdu “personiski”.

Tautas saskaņas partijas frakcija

Papildināt 29.panta piekto daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Par atkārtotu vēlēšanu zīmju vai vēlēšanu aploksnes saņemšanu vēlētājs parakstās atsevišķā sarakstā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Izslēgt 29.panta trešajā daļā vārdu “personiski”.

32.pants. (1) Ja atsevišķi vēlētāji veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, iecirkņa komisija, pamatojoties uz šo vēlētāju vai viņu pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, kas reģistrēts īpašā žurnālā, uzdod diviem komisijas locekļiem organizēt balsošanu šo vēlētāju atrašanās vietā, nodrošinot aizklātību. Šo balsošanu ir tiesīgi uzraudzīt tam pilnvaroti novērotāji (35.panta otrā daļa).

(2) Balsošana vēlētāju atrašanās vietā tiek organizēta arī šā panta pirmajā daļā minēto personu kopējiem, ja viņi savlaicīgi iesnieguši rakstveida iesniegumu par balsošanu atrašanās vietā.

(3) Citu vēlētāju balsošana ārpus vēlēšanu telpām nav pieļaujama.

(4) Balsošana vēlētāju atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta administratīvajā teritorijā.

(5) Iecirkņa komisija vēlēšanu dienā turpina pieņemt rakstveida iesniegumus par balsošanu vēlētāju atrašanās vietā. Pēc pulksten 12 dienā pieņemtos iesniegumus iecirkņa komisija apmierina, ja ir iespējams ierasties vēlētāju atrašanās vietā līdz pulksten 10 vakarā.

(6) Vēlētāji, kuri saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu balso savā atrašanās vietā, tiek ierakstīti atsevišķā balsotāju sarakstā, un aizlīmētās aploksnes tiek iemestas atsevišķā aizzīmogotā kastē.

(7) Ziņas par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izsniegtajām un pāri palikušajām, tai skaitā sabojātajām, vēlēšanu aploksnēm ierakstāmas vēlēšanu gaitas protokolā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  32.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas tā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, kura vēlētāju sarakstā par viņu ir iekļautas ziņas.";

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Aizdomās turētajām, apsūdzētajām vai tiesājamām personām, kurām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums, balsošana tiek organizēta to atrašanās vietā šā panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā."

 

 

 

 

56.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 32.panta pirmajā daļā vārdus “uzdod diviem komisijas locekļiem organizēt” ar vārdu “organizē”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

21. 32.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “uzdod diviem komisijas locekļiem organizēt” ar vārdu “organizē”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atr odas tā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, kura vēlētāju sarakstā par viņu ir iekļautas ziņas.";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Aizdomās turētajām, apsūdzētajām vai tiesājamām personām, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, balsošana tiek organizēta to atrašanās vietā šā panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā."

 

34.pants. Vēlēšanu laikā uzraudzību pār kārtību vēlēšanu telpās veic vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs. Viņš raugās, lai vēlēšanu telpās un tuvāk par 50 metriem no ieejas tajās nenotiktu vēlēšanu brīvības ierobežošana un kārtības traucēšana, kā arī aģitācija. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam un komisijas locekļiem ir arī pienākums neļaut balsot personām, kurām nav tiesību vēlēt.

 

 

57.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:

“34.pants. Vēlēšanu laikā kārtību vēlēšanu telpās uzrauga vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Viņš raugās, lai vēlēšanu telpās un tuvāk par 50 metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nenotiktu vēlēšanu brīvības ierobežošana un kārtības traucēšana, kā arī aģitācija. “

 

 

 

Atbalstīt

 

22. Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:

“34.pants. Vēlēšanu laikā kārtību vēlēšanu telpās uzrauga vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Viņš raugās, lai vēlēšanu telpās un tuvāk par 50 metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nenotiktu vēlēšanu brīvības ierobežošana un kārtības traucēšana, kā arī aģitācija. “

 

 

35.pants. (1) Sākot ar vēlēšanu telpu atvēršanu vēlēšanu dienā, vēlēšanu komisijas sekretārs raksta vēlēšanu gaitas protokolu.

(2) Vēlēšanu norisi var novērot ne vairāk kā divas pilnvarotas personas no katras vēlētāju apvienības, politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības, kas attiecīgās domes (padomes) vēlēšanām ir iesniegušas kandidātu sarakstu.

(3) Sūdzības par vēlēšanu norisi vēlētāji iesniedz vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, un tās tiek reģistrētas vēlēšanu gaitas protokolā. Jebkura sūdzība par vēlēšanu norisi jāizskata vēlēšanu komisijā, jādod atbilde sūdzības iesniedzējam, un tā jāieraksta vēlēšanu gaitas protokolā.

 

58.

 

 

 

 

 

 

59.

Tautas saskaņas partijas frakcija

Izteikt 35.panta trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Jebkuru sūdzību par vēlēšanu norisi nekavējoties izskata un dod atbildi sūdzības iesniedzējam, bet sūdzības saturu ieraksta vēlēšanu gaitas protokolā.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

“35.pants. (1) Sākot ar vēlēšanu iecirkņa atvēršanu, vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretārs vai – viņa prombūtnes laikā – cits vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis raksta vēlēšanu gaitas protokolu Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.

(2) Netraucējot vēlēšanu iecirkņa komisijas darbu, balsošanas norisi var novērot ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras vēlētāju apvienības, politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības, kas attiecīgās domes (padomes) vēlēšanām ir iesniegušas kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgā rajona (republikas pilsētas) vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas locekļi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Par pilnvarotu novērotāju nevar būt attiecīgās domes (padomes) deputāta kandidāts.

(3) Sūdzību par vēlēšanu norisi vēlētājs var iesniegt vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, un tā tiek reģistrēta vēlēšanu gaitas protokolā. Jebkuru sūdzību par vēlēšanu norisi nekavējoties izskata un dod atbildi sūdzības iesniedzējam, bet sūdzības saturu ieraksta vēlēšanu gaitas protokolā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, iekļaut 59.priekšl.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

23. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

“35.pants. (1) Sākot ar vēlēšanu iecirkņa atvēršanu, vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretārs vai – viņa prombūtnes laikā – cits vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis raksta vēlēšanu gaitas protokolu Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.

(2) Netraucējot vēlēšanu iecirkņa komisijas darbu, balsošanas norisi var novērot ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras vēlētāju apvienības, politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības, kas attiecīgās domes (padomes) vēlēšanām ir iesniegušas kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgā rajona (republikas pilsētas) vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas locekļi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Par pilnvarotu novērotāju nevar būt attiecīgās domes (padomes) deputāta kandidāts.

(3) Sūdzību par vēlēšanu norisi vēlētājs var iesniegt vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, un tā tiek reģistrēta vēlēšanu gaitas protokolā. Jebkuru sūdzību par vēlēšanu norisi nekavējoties izskata un dod atbildi sūdzības iesniedzējam, bet sūdzības saturu ieraksta vēlēšanu gaitas protokolā.”

 

 

 

 

41.pants. (1) Pilsētas, novada un pagasta vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātus aprēķina pēc protokoliem, ko tās saņēmušas no vēlēšanu iecirkņu komisijām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Lai sadalītu domes (padomes) deputātu vietas starp kandidātu sarakstiem, piemēro šādu kārtību:

1) nosaka par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skaitu;

2) par katru kandidātu sarakstu nodoto vēlēšanu zīmju skaitu dala secīgi ar 1, 3, 5, 7 un tā tālāk, līdz dalījumu skaits ir vienāds ar kandidātu sarakstā pieteikto kandidātu skaitu;

3) visus iegūtos dalījumus par visiem kandidātu sarakstiem sanumurē kopējā dilstošā secībā;

4) deputātu vietas secīgi saņem tie kandidātu saraksti, kuriem atbilst lielākie dalījumi.

(3) Ja dalījums, kura kārtas numurs atbilst ievēlējamo deputātu skaitam, ir vienāds ar vienu vai vairākiem nākamajiem dalījumiem, deputāta vietu saņem saraksts, kas ieguvis vairāk balsu.

(4) Ja šie kandidātu saraksti ir ieguvuši vienādu balsu skaitu, deputāta vietu saņem kandidātu saraksts, kurš reģistrēts pirmais.

(5) Katrā kandidātu sarakstā pieteiktie kandidāti sarindojami pēc saņemto balsu skaita. Par kandidātu nodoto balsu skaits ir vienāds ar balsu skaitu, kas nodots par kandidātu sarakstu, kurā minēts šis kandidāts, mīnus to vēlēšanu zīmju skaits, kurās šā kandidāta vārds un uzvārds ir svītrots, plus to vēlēšanu zīmju skaits, kurās vēlētāji pretī šā kandidāta uzvārdam ir izdarījuši atzīmi "+". Ja par diviem vai vairākiem viena kandidātu saraksta kandidātiem nodots vienāds balsu skaits, viņi savstarpēji sarindojami kandidātu saraksta iesniedzēju paredzētajā secībā.

(6) Ievēlēti ir tie kandidāti, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu, bet atlikušie ieskaitāmi kandidātos tādā secībā, kādā viņi sarindojas atbilstoši par viņiem nodoto balsu skaitam.

 

 

60.

 

 

 

 

 

 

61.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Papildināt 41. panta pirmo daļu ar šādu teikumu:

“Pašvaldībās, kas minētas 15. panta pirmajā daļā, deputātu vietu sadalē nepiedalās tie kandidātu saraksti, kuri saņēmuši mazāk par pieciem procentiem no nodoto balsu kopskaita”.

Frakcija Jaunais laiks

Papildināt likuma 41.panta pirmo daļu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

“Vēlēšanu apgabalos, kuros iedzīvotāju skaits ir lielāks par 5000, deputātu vietu sadalē nepiedalās tie kandidātu saraksti, kuri saņēmuši mazāk par pieciem procentiem no nodoto balsu kopskaita. Par nodoto balsu kopskaitu (vēlēšanās piedalījušos vēlētāju kopskaitu) uzskatāms derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits.”

Deputāts J.Lagzdiņš

Papildināt likuma 41.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“Deputātu vietu sadalē Rīgas domē nepiedalās tie viena nosaukuma kandidātu saraksti, kuri Rīgas domes vēlēšanās saņēmuši mazāk kā piecus procentus no nodoto balsu kopskaita. Par nodoto balsu kopskaitu (vēlēšanās piedalījušos vēlētāju kopskaitu) uzskatāms derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits.”;

uzskatīt līdzšinējo otro, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu attiecīgi par trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Papildināt 41.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“ (2) Deputātu vietu sadalē Rīgas domē nepiedalās tie viena nosaukuma kandidātu saraksti, kuri Rīgas domes vēlēšanās saņēmuši mazāk kā piecus procentus no nodoto balsu kopskaita. Par nodoto balsu kopskaitu (vēlēšanās piedalījušos vēlētāju kopskaitu) uzskatāms derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits.”;

uzskatīt līdzšinējo otro, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu attiecīgi par trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu.

46.pants. (1) Kandidātu sarakstu iesniedzējiem, kā arī pieteiktajiem kandidātiem ir tiesības vēlēšanu komisijas lēmumu septiņu dienu laikā pēc tā pieņemšanas pārsūdzēt tiesā pēc vēlēšanu komisijas atrašanās vietas. Tiesai sūdzība jāizskata trīs dienu laikā pēc tās iesniegšanas.

(2) …

20. Aizstāt 46.panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "pēc vēlēšanu komisijas atrašanās vietas" ar vārdiem "Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā".

     

25.  Aizstāt 46.panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "pēc vēlēšanu komisijas atrašanās vietas" ar vārdiem "Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā".

48.pants. Domes (padomes) deputātu kandidāti, kuri šā likuma 17.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā deklarācijā snieguši par sevi apzināti nepatiesas ziņas, ir saucami pie kriminālatbildības saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 151.3. pantu, bet ievēlēšanas gadījumā attiecīgajam domes (padomes) deputātam anulējams arī deputāta mandāts.

 

 

21. Aizstāt 48.pantā vārdus "saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 51.3.pantu" ar vārdiem "saskaņā ar Krimināllikuma 272.pantu".

     

 

26. Aizstāt 48.pantā vārdus "saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 151.3.pantu" ar vārdiem "saskaņā ar Krimināllikuma 272.pantu".

51.pants. (1) Politisko organizāciju (partiju), politisko organizāciju (partiju) apvienību un vēlētāju apvienību vēlēšanu kampaņu aizliegts finansēt no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem, kā arī no valsts un pašvaldību uzņēmumu līdzekļiem.

(2) Aizliegts vēlēšanu kampaņu finansēt no anonīmiem ziedojumiem.

(3) Politiskajām organizācijām (partijām), to apvienībām un vēlētāju apvienībām aizliegts organizēt, veidot un realizēt tādas līgumiskās attiecības, kas deputātam pēc ievēlēšanas nosaka vai var noteikt finansiālas vai citādas mantiskas saistības pret attiecīgo līgumslēdzēju vai trešo personu.

(4) Pārskatu par ieņēmumiem un izdevumiem, kas saistīti ar vēlēšanu kampaņu, politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības sniedz likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" noteiktajā kārtībā, bet vēlētāju apvienības šo pārskatu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam mēneša laikā pēc vēlēšanām.

 

22. Izslēgt 51.pantu.

63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Likuma 51. pantu izteikt šādā redakcijā:

“ 51. pants.

(1) Vēlētāju apvienību vēlēšanu kampaņu aizliegts finansēt no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem, kā arī no valsts un pašvaldību uzņēmumu līdzekļiem.

(2) Aizliegts vēlētāju apvienību vēlēšanu kampaņu finansēt no anonīmiem ziedojumiem.

(3) Politiskajām organizācijām (partijām), to apvienībām un vēlētāju apvienībām aizliegts organizēt, veidot un nodibināt tādas līgumiskās attiecības, kas deputātam pēc ievēlēšanas nosaka vai var noteikt finansiālas vai citādas mantiskas saistības pret attiecīgo līgumslēdzēju vai trešo personu.

(4) Pārskatu par ieņēmumiem un izdevumiem, kas saistīti ar vēlēšanu kampaņu, vēlētāju apvienības iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam mēneša laikā pēc vēlēšanām”.

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likumprojekta 22.pantu šādā redakcijā:

“27. Izteikt 51. pantu šādā redakcijā:

“51. pants. (1) Vēlētāju apvienību vēlēšanu kampaņu aizliegts finansēt no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem, kā arī no valsts un pašvaldību uzņēmumu līdzekļiem.

(2) Vēlētāju apvienību vēlēšanu kampaņu aizliegts finansēt no anonīmiem ziedojumiem.

(3) Politiskajām organizācijām (partijām), to apvienībām un vēlētāju apvienībām aizliegts organizēt, veidot un nodibināt tādas līgumiskās attiecības, kas deputātam pēc ievēlēšanas nosaka vai var noteikt finansiālas vai citādas mantiskas saistības pret attiecīgo līgumslēdzēju vai trešo personu.

(4) Pārskatu par ieņēmumiem un izdevumiem, kas saistīti ar vēlēšanu kampaņu, vēlētāju apvienības iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam mēneša laikā pēc vēlēšanām.

(5) Par šā panta noteikumu neievērošanu atbild vēlētāju apvienību sarakstu iesniedzēji.”

Daļēji atbalstīt, iekļaut priekšl.

nr. 64.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Izteikt 51. pantu šādā redakcijā:

“51. pants. (1) Vēlētāju apvienību vēlēšanu kampaņu aizliegts finansēt no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem, kā arī no valsts un pašvaldību uzņēmumu līdzekļiem.

(2) Vēlētāju apvienību vēlēšanu kampaņu aizliegts finansēt no anonīmiem ziedojumiem.

(3) Politiskajām organizācijām (partijām), to apvienībām un vēlētāju apvienībām aizliegts organizēt, veidot un nodibināt tādas līgumiskās attiecības, kas deputātam pēc ievēlēšanas nosaka vai var noteikt finansiālas vai citādas mantiskas saistības pret attiecīgo līgumslēdzēju vai trešo personu.

(4) Pārskatu par ieņēmumiem un izdevumiem, kas saistīti ar vēlēšanu kampaņu, vēlētāju apvienības iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam mēneša laikā pēc vēlēšanām.

(5) Par šā panta noteikumu neievērošanu atbild vēlētāju apvienību sarakstu iesniedzēji.”

 

23. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1994.gada 19.decembra direktīvas 1994/80/EK par Eiropas Savienības pilsoņu, kas pastāvīgi uzturas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet kuri nav attiecīgās dalībvalsts pilsoņi, tiesībām piedalīties pašvaldību darbībā."

     

28. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1994.gada 19.decembra direktīvas 1994/80/EK par Eiropas Savienības pilsoņu, kas pastāvīgi uzturas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet kuri nav attiecīgās dalībvalsts pilsoņi, tiesībām piedalīties pašvaldību darbībā."