Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2004

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2004.gadam””

Saturs

1.-5.pielikums

6.-7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

Paskaidrojumi

Anotācija