R ī g ā

R ī g ā

09.09.2004.

9/9-4.2-

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Godājamie Prezidija locekļi,

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā" (reģ.nr. 885) izskatīšanai otrajā lasījumā.

Komisija priekšlikumus otrajam lasījumam nav saņēmusi.

Komisijas priekšsēdētāja J.Stalidzāne

 

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā

 

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

papildināt pantu pēc vārda “nodrošināt” ar vārdiem “Nacionālo bruņoto spēku un”;

aizstāt vārdus “virsnieku un virsdienesta karavīru” ar vārdiem “virsnieku, virsdienesta karavīru, profesionālā dienesta karavīru”.

2. Izteikt 2.panta pirmās daļas 2.punkta ievaddaļu un “a” un “b” apakšpunktu šādā redakcijā:

“2) mazāks par 20 gadiem, ja militārpersona nepārtraukti nodienējusi ne mazāk kā 10 gadus un atvaļināta:

a) sakarā ar militārā dienesta pildīšanai noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanu,

b) slimības dēļ,”.

3. Izteikt 3.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) ierindas dienesta laiku Zemessardzē līdz 2002.gada 30.jūnijam, profesionālā dienesta laiku, aktīvā militārā dienesta laiku Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā bijušajās militārajās struktūrvienībās un Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienestā (Latvijas Republikas Augstākās padomes apsardzes dienestā, Latvijas Republikas Drošības dienestā), kā arī mācību laiku militārajās izglītības iestādēs un militārajam dienestam pakļauto personu militāro mācību laiku;”.