Likumprojekts

Likumprojekts

Invalīdu biedrību uzņēmumi, kuriem nepiemēro likumā

"Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām"

noteiktās iepirkuma procedūras

Saskaņā ar likuma "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" 4.panta pirmās daļas 19.punktu pasūtītājs nepiemēro likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" noteiktās iepirkuma procedūras, ja iepirkuma paredzamā vērtība nepārsniedz 10000 latu un preces vai pakalpojumus iepērk no šādiem invalīdu biedrību uzņēmumiem:

1) bezpeļņas organizācija Latvijas Nedzirdīgo savienības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zīmju valodas centrs";

2) bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs";

3) bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LNS Komunikāciju centrs";

4) Latvijas Neredzīgo biedrības bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību informācijas dienests "Brailinform";

5) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils uzņēmums";

6) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LNB Jugla";

7) Latvijas Nedzirdīgo savienības bezpeļņas organizācija "Surdotehnikas palīdzības centrs";

8) Latvijas Nedzirdīgo savienības Daugavpils mācību un ražošanas uzņēmums "Dana";

9) Latvijas Nedzirdīgo savienības Rīgas mācību un ražošanas uzņēmums "Auseklis";

10) sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Neredzīgo biedrības Liepājas uzņēmums";

11) sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihoneiroloģisko slimnieku rehabilitācija";

12) sabiedrība ar ierobežotu atbildību bezpeļņas organizācija "Maltas Ordeņa palīdzības dienests";

13) sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu mācību un ražošanas uzņēmums".

 

 

 

Labklājības ministre

D.Staķe

Likumprojekta “Invalīdu biedrību uzņēmumu, kuriem nepiemēro likumā “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” noteiktās iepirkuma procedūras, saraksts”

Anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” 4.panta 19.punkts nosaka, ka likums nav piemērojams preču un pakalpojumu iepirkumam no invalīdu biedrību uzņēmumiem, ja šie uzņēmumi ir iekļauti Ministru kabineta iesniegtajā un Saeimas apstiprinātajā sarakstā un iepirkuma paredzamā vērtība nepārsniedz 10 000 latu.

Šīs normas mērķis ir noteikt priekšrocības valsts un pašvaldību iepirkuma tiesību saņemšanā invalīdu biedrību uzņēmumiem, lai veicinātu šo uzņēmumu saimniecisko darbību un invalīdu nodarbinātību.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Sakarā ar to, ka jēdziens “invalīdu biedrību uzņēmums” normatīvajos aktos nav definēts, sarakstā ir iekļauti gan invalīdu biedrību dibināti uzņēmumi, gan sabiedrisko organizāciju dibināti uzņēmumi.

Invalīdu biedrību uzņēmumu saraksts sastādīts pamatojoties uz iesniegtajiem sabiedrisko organizāciju un uzņēmumu lūgumiem un Latvijas Nedzirdīgo savienības un Latvijas Neredzīgo biedrības sniegtās informācijas par norādīto biedrību uzņēmumiem, nodarbināto invalīdu skaitu tajos un iespējām veikt preču un pakalpojumu piegādi.

Likumprojekta 1.panta 1.-10. un 13.punktā ir iekļauti invalīdu biedrību - Latvijas Nedzirdīgo savienības un Latvijas Neredzīgo biedrības dibinātie uzņēmumi. Likumprojekta 1.panta 12. punktā ir iekļauts sabiedriskās organizācijas “Maltas Ordenis” dibinātais uzņēmums.

Likumprojekta 1.panta 11.punktā ir iekļauta SIA “Rīgas psihoneiroloģisko slimnieku rehabilitācija” kas sabiedriskās organizācijas “Maltas Ordenis” ietvaros nodarbina invalīdus. Jāatzīmē, ka 11.punktā norādītā SIA ir privatizētais Labklājības ministrijas pārziņā bijušais valsts uzņēmums “Rīgas republikāniskās psihoneiroloģiskās slimnīcas ārstniecības ražošanas darbnīcas”, kuram privatizācijas noteikumos bija iekļauta norma nodarbināt invalīdus. Minēto uzņēmumu nav dibinājusi sabiedriskā organizācija, tāpēc likumprojektam tiek pievienoti dokumenti, kas apliecina, ka šobrīd tas ir sabiedriskās organizācijas “Maltas Ordenis” īpašums.

Saraksts varētu tikt pārskatīts, kad pamatojoties uz konsolidēto Eiropas Savienības direktīvu publisko iepirkumu jomā, kuru Latvijai jāpārņem 21 mēneša laikā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, tiks veikti grozījumi likumā “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”.

Likumprojekta īstenošanai papildus valsts budžeta līdzekļi nav nepieciešami.

3. Cita informācija

Informācija par iespējamajām preču un pakalpojumu piegādēm ( pēc nevalstisko organizāciju sniegtās informācijai):

Nedzirdīgo savienības uzņēmumi:

1. Latvijas Nedzirdīgo savienības Daugavpils mācību un ražošanas uzņēmums “Dana”. Iespējamā preču piegāde - gultas veļa, darba apģērbi, virsdrēbes, apakšveļa.

2. Latvijas Nedzirdīgo savienības Rīgas mācību un ražošanas uzņēmums “Auseklis” – vieglās rūpniecības preces.

3. Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LNS Komunikāciju centrs” – surdotulku pakalpojumi.

4. Bezpeļņas organizācija Latvijas Nedzirdīgo savienības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zīmju valodas centrs” – zīmju valodas apmācība.

5. Latvijas Nedzirdīgo savienības bezpeļņas organizācija “Surdotehnikas palīdzības centrs” – dzirdes invalīdu nodrošināšana ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Neredzīgo biedrības uzņēmumi:

6. SIA “Latvijas Neredzīgo biedrības “Cēsu mācību un ražošanas uzņēmums” – konservu kārbas, kārbu un burku vāki, metāla izstrādāju (atkritumu urnas, karogu kātu turētāji, žogi), tehniskie palīglīdzekļi redzes invalīdiem (orientācijas spieķi, mērinstrumenti).

7. Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LNB Jugla”– sukas un otas ar koka vai plastmasas pamatni un dabīgiem vai sintētiskiem sariem, kartonāžas izstrādājumi, izstrādājumi no koka (sniega lāpstas, karoga kāti, slotu kāti), kokapstrādes darbi.

8. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Neredzīgo biedrības Liepājas uzņēmums” – pakešu logi no līmēta koka, iekšdurvis un ārdurvis, kāpnes, mēbeles un iekārtas pēc pasūtījuma, kokmateriālu žāvēšana.

9. Latvijas Neredzīgo biedrības bezpeļņas organizācija SIA informācijas dienests “Brailinform” – poligrāfijas un reklāmas pakalpojumi, suvenīru izgatavošana, izdevumu Braila rakstā izgatavošana, dokumentu šūšana, vāku zeltīšana.

10. Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils uzņēmums” – kokmateriālu sagatavošana, tekstilizstrādāju, detaļu un piederumu ražošana automobiļiem un to dzinējiem.

11. Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs” – redzes invalīdu sociālā un profesionālā rehabilitācija, preses izdevumu iespiešana Braila rakstā, tehnisko palīglīdzekļu izgatavošana redzes invalīdiem, redzes invalīdu aprūpē iesaistīto speciālistu apmācība.

Maltas Ordeņa ietvaros iespējamās piegādes – gultas veļa, medicīniskā uniforma, daudzu veidu matrači, spilveni, kārbiņas un mapītes no kartona.

 

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav tieðas ietekmes

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts var samazināt uzņēmēju brīvu konkurenci. Ņemot vērā ierobežotu uzņēmumu skaitu, tajos strādājošo skaitu, iespējamo preču un pakalpojumu piegādes iespējas un to, ka iepirkuma paredzamā vērtība nepārsniedz 10 000 latus, ietekme būs minimāla.

Ir jāņem vērā, ka likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” 4.panta 19.punkts dod valsts vai pašvaldību pasūtītājam tiesības, bet neuzliek pienākumu izvēlēties invalīdu biedrību piedāvātās preces un pakalpojumus. Līdz ar to, pasūtītājam nebūs izdevīgi slēgt līgumu ar invalīdu biedrību uzņēmumiem, ja citu piegādātāju piedāvājums būs labāks cenas vai kvalitātes ziņā

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts veicinās nevalstisko organizāciju uzņēmumu saimniecisko darbību un invalīdu nodarbinātību

4. Ietekme uz vidi

Nav tieðas ietekmes

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Nav tieðas ietekmes

Nav tieðas ietekmes

Nav tieðas ietekmes

Nav tieðas ietekmes

Nav tieðas ietekmes

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Nav tieðas ietekmes

Nav tieðas ietekmes

Nav tieðas ietekmes

Nav tieðas ietekmes

Nav tieðas ietekmes

3. Finansiālā ietekme

Nav tieðas ietekmes

Nav tieðas ietekmes

Nav tieðas ietekmes

Nav tieðas ietekmes

Nav tieðas ietekmes

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav tieðas ietekmes

Nav tieðas ietekmes

Nav tieðas ietekmes

Nav tieðas ietekmes

Nav tieðas ietekmes

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Nav tieðas ietekmes

Nav tieðas ietekmes

Nav tieðas ietekmes

Nav tieðas ietekmes

Nav tieðas ietekmes

6. Cita informācija

-

-

-

-

-

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvie akti papildus nav jāizdod

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojekts tiek izdots pamatojoties uz likuma “Par iepirkumiem valsts vai pašvaldību vajadzībām” 4.panta pirmās daļas 19.punktu. Minētajam likumam jābūt saskaņotam ar Eiropas Direktīvu prasībām. Direktīvas 92/50/EEC un 93/36/EEC neparedz šādus izņēmumus, tāpēc, pēc Finanšu ministrijas viedokļa, tas ir pieļaujams tikai gadījumos, kad iepirkuma paredzamā līgumcena ir daudz zemāka par līgumcenu robežām, kas ir minētas attiecīgajās direktīvās un kā to paredz likums “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”.

Pēc Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtās informācijas, 2004.gada 4.februārī tika pieņemta konsolidētā ES direktīva publisko iepirkumu jomā, kura dalībvalstīm jāpārņem 21 mēneša laikā pēc iestāšanās ES. Šīs direktīvas 19.pants nosaka, ka dalībvalstis var rezervēt tiesības piedalīties valsts līgumu piešķiršanas procedūrās (rezervēt daļu no līgumiem) nodarbinātības programmu ietvaros, kur galvenokārt (vairāk kā puse) tiek nodarbināti invalīdi, kuri dabisku trūkumu vai slimības nopietnības dēļ nespēj strādāt normālos apstākļos.

Pēc Iepirkumu uzraudzības biroja viedokļa, 21 mēneša laikā tiks veikti grozījumi likumā “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”, kuru rezultātā būs veicami grozījumi arī šajā likumā.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

-

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Tika pieprasīta informācija no invalīdu biedrībām: Latvijas Invalīdu biedrības, Latvijas Nedzirdīgo savienības, Latvijas Neredzīgo biedrības un sabiedriskajām organizācijām: Maltas Ordeņa, Republikāniskās savienības “Černobiļa”, Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas “ASPAZIJA”

2. Kâda ir ðo nevalstisko organizâciju pozîcija (atbalsta, iestrâdâti tâs iesniegtie priekðlikumi, mainîts formulçjums to interesçs, neatbalsta)

Likumprojektā tika iekļauti visi minēto nevalstisko organizāciju ieteiktie uzņēmumi

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildei jaunu institūciju dibināšana un esošo funkciju paplašināšana nav nepieciešama

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Informācija tiks publicēta ‘’Latvijas Vēstnesī’’ un Sociālās palīdzības fonda informatīvajā izdevumā ‘’Sociālās palīdzības vēstis’’, kā arī ievietota Labklājības ministrijas mājas lapā. Normatīvā akta izpildi nodrošinās valsts aģentūra “Tehnisko palīglīdzekļu centrs”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Atbilstoši līdzšinējai kārtībai juridiska persona varēs aizstāvēt savas tiesības Iepirkumu uzraudzības birojā.

Indivīdu tiesības projekts neskar.

4. Cita informācija

-

 

Labklājības ministre D.Staķe

 

 

 

 

 

26.05.2004. 15:05

1436

J.Strebkovs, 7021674

Jevgenijs_Strebkovs@lm.gov.lv

 

 

 

 

Labklājības ministre

Valsts sekretāre

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors

Atbildīgā amatpersona

D.Staķe

B.Paðevica

Z.Uzuliņa

M.Badovskis

J.Strebkovs