Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

 Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Civilās aizsardzības likumā

(reģ.nr.880)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Civilās aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.; 1995, 8.nr.; 1997, 5.nr.; 1998, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Civilās aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.; 1995, 8.nr.; 1997, 5.nr.; 1998, 13.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Sistēmas galvenie uzdevumi

Sistēmas galvenie uzdevumi ir šādi:

1) . . .

3) nodrošināt kontroles un novērošanas tīkla darbību, sakaru, apziņošanas un trauksmes sistēmas un avārijas un glābšanas dienesta pastāvīgu gatavību un materiāltehnisko apgādi;

4) . . .

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 3.panta 3.punktā vārdu "sakaru".

1

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“1. Izslēgt 3.panta 3.punktā, 8.panta pirmajā daļā, 17.panta pirmajā daļā un 18.panta pirmajā daļā vārdu “sakaru”.

Pieņemt

1. Izslēgt 3.panta 3.punktā, 8.panta pirmajā daļā, 17.panta pirmajā daļā un 18.panta pirmajā daļā vārdu “sakaru”.

6.pants. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzdevumi un pienākumi

. . .

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pienākums ir:

1) izveidot sakaru, apziņošanas un trauksmes sistēmu, kontroles un novērošanas tīklu, Civilās aizsardzības informācijas un skaitļošanas centru, republikas civilās aizsardzības mācību, zinātnisko un metodisko bāzi un nodrošināt tās darbību;

2) . . .

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 6.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) izveidot apziņošanas un trauksmes sistēmu un Latvijas Republikas civilās aizsardzības mācību, zinātnisko un metodisko bāzi un nodrošināt to darbību, kā arī koordinēt kontroles un novērošanas tīkla izveidošanu;".

 

 

 

2. Izteikt 6.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) izveidot apziņošanas un trauksmes sistēmu un Latvijas Republikas civilās aizsardzības mācību, zinātnisko un metodisko bāzi un nodrošināt to darbību, kā arī koordinēt kontroles un novērošanas tīkla izveidošanu;".

 

3. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. Apziņošanas un trauksmes sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība

Apziņošanas un trauksmes sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

3. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

“6.1 pants. Apziņošanas un trauksmes sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība

 

Apziņošanas un trauksmes sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

8.pants. Sistēmas ātrās reaģēšanas spēki

Sistēmas ātrās reaģēšanas spēki ir avārijas un glābšanas dienests, sakaru, apziņošanas un trauksmes sistēma, kontroles un novērošanas tīkls, profesionālās un brīvprātīgās avārijas un glābšanas vienības, kā arī specializētās vienības (arī pastāvīgās gatavības specializētās vienības) un dienesti.

. . .

 

 

 

 

4. Aizstāt 8.panta pirmajā daļā vārdus "sakaru, apziņošanas un trauksmes sistēma" ar vārdiem "apziņošanas un trauksmes sistēma".

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt likumprojekta 4.pantu.

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

17.pants. Sistēmas informatīvā un zinātniskā nodrošināšana

Sistēmas informatīvo nodrošināšanu veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sakaru, apziņošanas un trauksmes sistēma.

. . .

 

 

5. Aizstāt 17.panta pirmajā daļā vārdus "glābšanas dienesta sakaru, apziņošanas un trauksmes sistēma" ar vārdiem "glābšanas dienesta apziņošanas un trauksmes sistēma".

 

 

3

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt likumprojekta 5.pantu.

 

 

Pieņemt

 

18.pants. Sistēmas finansēšana

Valsts avārijas un glābšanas dienestu spēkus, valsts sakaru, apziņošanas un novērošanas tīklu finansē no valsts budžeta.

. . .

 

6. Aizstāt 18.panta pirmajā daļā vārdus "valsts sakaru, apziņošanas un novērošanas tīklu" ar vārdiem "valsts apziņošanas un novērošanas tīklu".

 

4

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt likumprojekta 6.pantu.

 

 

Pieņemt

 

23.pants. Riska grupas objekti

. . .

Riska grupas objekti izdara apdrošināšanas maksājumus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

7. Izslēgt 23.panta ceturto daļu.

 

 

 

4. Izslēgt 23.panta ceturto daļu.