16

 

Saeimas Prezidijam

 

            Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Valsts civildienesta likumā” (reģ.nr.869), nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt izskatīšanai Saeimā 1.lasījumā.

 

 

 

Cieņā,

Saeimas Valsts pārvaldes

un pašvaldības             

komisijas priekšsēdētājs                                                                       Staņislavs Šķesters                                                       

 

 

           

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Valsts civildienesta likumā

 

Izdarīt Valsts civildienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 19.nr.; 2001, 9.nr.; 2002, 14., 23.nr.; 2003, 6., 12.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Uz specializētā valsts civildienesta (3.panta otrā daļa) ierēdņiem attiecas šā likuma I nodaļa, 4.panta otrās daļas 1.punkts, IV nodaļa, 22.pants, 23.panta ceturtā daļa, 37.pants, 38.panta trešā daļa, 39.pants un 40.panta otrā daļa. Citas šā likuma normas tiesiskās attiecības specializētajā valsts civildienestā nosaka tiktāl, ciktāl tās nenosaka speciālie likumi."

 

2. Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Ierēdnis ir persona, kas tiešās valsts pārvaldes iestādē, izņemot publisko aģentūru (turpmāk – iestāde), veido nozares politiku vai attīstības stratēģiju, koordinē nozares darbību, sadala vai kontrolē finanšu resursus, izstrādā normatīvos aktus vai kontrolē to ievērošanu, sagatavo vai izdod administratīvos aktus, sagatavo vai pieņem citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus."

 

3. Papildināt 23.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Ierēdnim vai ierēdņa amatā ieceltam profesionālā dienesta karavīram, kuru norīko darbā Eiropas Savienības institūcijās, saglabā mēnešalgu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

 

4. Papildināt 38.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ierēdņa vai ierēdņa amatā iecelta profesionālā dienesta karavīra norīkošana darbā Eiropas Savienības institūcijās nav uzskatāma par komandējumu šā likuma izpratnē."