Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2004. gada 23. septembrī

Nr.9/1- 421

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas Sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts „ Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību „ / reģ.nr. 868; dok.nr. 2850 /;

 

2) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgumu par jūras transportu „ / reģ.nr. 861; dok.nr. 2841 /.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības

līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību

 

 

 

 

  1. pants. 2004.gada 15.aprīlī Pekinā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību (turpmāk - Līgums) un Protokols Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību (turpmāk-Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
  2.  

  3. pants. Līgums stājas spēkā tā 14. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, Protokols – tā parakstīšanas dienā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
  4.  

  5. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms arī Līgums un Protokols latviešu un angļu valodā.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada ______________________.