Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

 Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā

(reģ.nr.866)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Obligātā militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 1., 10., 24.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

Izdarīt Obligātā militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 1., 10., 24.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. (1) . . .

(4) Šā panta trešās daļas 1. - 6. un 8.punktā minētās personas rezervē ieskaita Militārā dienesta iesaukšanas centra teritoriālās struktūrvienības — valsts militārā dienesta pārvaldes (turpmāk — valsts militārā dienesta pārvaldes), bet 7.punktā minētās personas - Militārā dienesta iesaukšanas centra vadītājs.

 

 

1. Papildināt 3.panta ceturto daļu pēc vārdiem "(turpmāk – valsts militārā dienesta pārvaldes)" ar vārdiem "– vadītājs vai Militārā dienesta iesaukšanas centra Rīgas militārā dienesta nodaļas vadītājs".

 

 

1

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“1. Papildināt 3.panta ceturto daļu pēc vārdiem “(turpmāk – valsts militārā dienesta pārvaldes)” ar vārdu “vadītājs””.

 

 

Pieņemt

 

 

1. Papildināt 3.panta ceturto daļu pēc vārdiem “(turpmāk – valsts militārā dienesta pārvaldes)” ar vārdu “vadītājs”.

19.pants. (1) Militārā dienesta iesaukšanas centra vadītājs pēc tam, kad izskatīti priekšlikumi par iesaucamā izmantošanu obligātajā aktīvajā militārajā dienestā vai iesaucamā pieteikums alternatīvā dienesta pildīšanai, attiecībā uz katru iesaucamo pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) . . .

4) saskaņā ar šā likuma 21.panta trešo daļu noņemt no uzskaites veselības stāvokļa dēļ.

(2) . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 19.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus "trešo daļu" ar vārdiem "ceturto daļu".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 19.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus "trešo daļu" ar vārdiem "ceturto daļu".

26.pants. Kontroles komisiju vada aizsardzības ministra ieteikts priekšsēdētājs, un tās sastāvā iekļauj:

1) Aizsardzības ministrijas pilnvarotu pārstāvi;

2) Ārlietu ministrijas pilnvarotu pārstāvi;

3) Ģenerālprokuratūras pilnva rotu pārstāvi;

4) Iekšlietu ministrijas pilnvarotu pārstāvi;

5) Izglītības un zinātnes ministrijas pilnvarotu pārstāvi;

6) Kultūras ministrijas pilnvarotu pārstāvi;

7) Labklājības ministrijas pilnvarotu pārstāvi;

8) Tieslietu ministrijas pilnvarotu pārstāvi;

9) Zemkopības ministrijas pilnvarotu pārstāvi;

10) Valsts cilvēktiesību biroja pilnvarotu pārstāvi.

 

3. Papildināt 26.pantu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) Veselības ministrijas pilnvarotu pārstāvi."

 

 

 

 

3. Papildināt 26.pantu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) Veselības ministrijas pilnvarotu pārstāvi."

Pārejas noteikumi

1. Uz personām, kurām līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai iesaukums ir atlikts vai kuras ieskaitītas rezervē, tiek attiecināti šā likuma nosacījumi, izņemot personas, kuras ieskaitītas rezervē veselības stāvokļa dēļ.

2. To Latvijas pilsoņu reģistrācija, kuru dzīvesvieta nav Latvijā, uzsākama līdz 1997.gada 1.jūlijam.

 3. Līdz Iekšlietu ministrijas struktūrvienību reorganizācijas pabeigšanai obligāto aktīvo militāro dienestu pilda arī Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošajā Sardzes pulkā.

 4. Iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieki, tiesneši un prokurori, kuri stājušies amatā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, obligātajā aktīvajā militārajā dienestā netiek iesaukti.

 5. Šā likuma 8.pants stājas spēkā četrus mēnešus pēc likuma izsludināšanas. Līdz tam dienesta ilgums ir iepriekšējais - 18 mēneši.

 6. Ministru kabinets:

1) līdz 1997.gada 1.jūlijam nosaka kārtību, kādā apdrošināma obligātā aktīvā militārā dienesta un uz apmācībām iesaukto rezerves karavīru un rezervistu dzīvība un veselība;

2) līdz 1997.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 12.pantā minētos noteikumus;

3) līdz 1997.gada 1.jūlijam izveido militārā dienesta iesaukšanas kontroles komisiju un apstiprina tās nolikumu;

4) līdz 2001.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 42.panta septītajā daļā minētos noteikumus.

 7. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par Latvijas Republikas obligāto valsts dienestu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 6.nr.).

 8. Šā likuma 19.panta pirmajā daļā minētos lēmumus, ja tie pieņemti pirms Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās un to apstrīdēšanas termiņš nav beidzies, var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

2

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Funkcijas, kuras šajā likumā noteiktas valsts militārā dienesta pārvaldēm, pilda arī Militārā dienesta iesaukšanas centra Rīgas militārā dienesta nodaļa.””

 

Pieņemt

 

4.Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Funkcijas, kuras šajā likumā noteiktas valsts militārā dienesta pārvaldēm, pilda arī Militārā dienesta iesaukšanas centra Rīgas militārā dienesta nodaļa.”