Latvijas Republikas

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2004. gada 23. septembrī

Nr.9/1- 421

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas Sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts „ Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību „ / reģ.nr. 868; dok.nr. 2850 /;

 

2) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgumu par jūras transportu „ / reģ.nr. 861; dok.nr. 2841 /.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgumu par jūras transportu

 

 

 

 

 

  1. pants. 2004. gada 15. aprīlī Pekinā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgumu par jūras transportu ( turpmāk- Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
  2.  

  3. pants. Nolīgums stājas spēkā tā 20. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
  4.  

  5. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms arī Nolīgums latviešu un angļu valodā.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada ______________________.