Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

 Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā"

 (reģ.nr.857)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 2001, 7.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 2001, 7.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likuma darbības joma

(1) Šis likums nosaka ārvalstu bruņoto spēku statusu Latvijas Republikā laikā, kad tie pilda dienesta pienākumus starptautiskās sadarbības ietvaros.

(2) . . .

 

1. Papildināt 1.panta pirmo daļu pēc vārda "ietvaros" ar vārdiem "kā arī ārvalstu bruņoto spēku sauszemes tranzīta kārtību cauri Latvijas Republikai".

 

1

 

8.Saeimas deputāts N.Kabanovs:

Izslēgt likumprojekta 1.pantu (par grozījumiem likuma 1.panta pirmajā daļā).

 

Noraidīt

 

1. Papildināt 1.panta pirmo daļu pēc vārda "ietvaros" ar vārdiem "kā arī ārvalstu bruņoto spēku sauszemes tranzīta kārtību cauri Latvijas Republikai".

3.pants. Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošana un uzturēšanās Latvijas Republikā

(1) Ārvalstu bruņotajos spēkos ietilpstošās personas ir tiesīgas šajā likumā noteiktajā kārtībā šķērsot Latvijas Republikas valsts robežu un uzturēties tās teritorijā militāro mācību vai manevru laikā.

(2) . . .

(5) Ārvalstu bruņotajos spēkos ietilpstošajām personām, kuras uzturas Latvijas Republikā militāro mācību vai manevru laikā, nav jāreģistrējas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

 

 

 

 

 

 

 

2. 3.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "militāro mācību vai manevru laikā";

 

 

 

aizstāt piektajā daļā vārdus "militāro mācību vai manevru laikā" ar vārdiem "pildot dienesta pienākumus starptautiskās sadarbības ietvaros".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 3.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "militāro mācību vai manevru laikā";

 

aizstāt piektajā daļā vārdus "militāro mācību vai manevru laikā" ar vārdiem "pildot dienesta pienākumus starptautiskās sadarbības ietvaros".

 

 

3. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

"3.1 pants. Ārvalstu bruņoto spēku sauszemes tranzīts cauri Latvijas Republikai

(1) Lēmumu par ārvalstu bruņoto spēku vienību tranzītu cauri Latvijas Republikas teritorijai, ja Latvijas Republikas teritoriju tranzītā vienlaikus šķērso ne vairāk par 500 ārvalstu militārpersonām, pieņem aizsardzības ministrs pēc saskaņošanas ar Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Ja Latvijas Republikas teritoriju sauszemes tranzītā vienlaikus šķērso vairāk par 500 ārvalstu militārpersonām, lēmumu pieņem Ministru kabinets.

(2) Aizsardzības ministrs lēmumu par ārvalstu bruņoto spēku vienību tranzītu cauri Latvijas Republikas teritorijai pieņem, pamatojoties uz tās valsts Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijā iesniegto iesniegumu, kura ir paredzējusi sūtīt bruņoto spēku vienību cauri Latvijas Republikas teritorijai. Iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina tās valsts piekrišanu uzņemt bruņoto spēku vienību, uz kuru dodas attiecīgā vienība. Ja paredzēts, ka Latvijas Republikas teritoriju sauszemes tranzītā vienlaikus šķērsos vairāk par 500 ārvalstu militārpersonām, aizsardzības ministrs minētos dokumentus iesniedz Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai.

(3) Ārvalstu bruņoto spēku vienības Latvijas Republikas valsts teritoriju šķērso tranzītā Militārās policijas pavadībā."

 

2

 

8.Saeimas deputāts N.Kabanovs:

Izslēgt likumprojekta 3.pantu (par likuma papildināšanu ar 3.1 pantu).

 

Noraidīt

 

3. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

 

"3.1 pants. Ārvalstu bruņoto spēku sauszemes tranzīts cauri Latvijas Republikai

(1) Lēmumu par ārvalstu bruņoto spēku vienību tranzītu cauri Latvijas Republikas teritorijai, ja Latvijas Republikas teritoriju tranzītā vienlaikus šķērso ne vairāk par 500 ārvalstu militārpersonām, pieņem aizsardzības ministrs pēc saskaņošanas ar Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Ja Latvijas Republikas teritoriju sauszemes tranzītā vienlaikus šķērso vairāk par 500 ārvalstu militārpersonām, lēmumu pieņem Ministru kabinets.

(2) Aizsardzības ministrs lēmumu par ārvalstu bruņoto spēku vienību tranzītu cauri Latvijas Republikas teritorijai pieņem, pamatojoties uz tās valsts Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijā iesniegto iesniegumu, kura ir paredzējusi sūtīt bruņoto spēku vienību cauri Latvijas Republikas teritorijai. Iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina tās valsts piekrišanu uzņemt bruņoto spēku vienību, uz kuru dodas attiecīgā vienība. Ja paredzēts, ka Latvijas Republikas teritoriju sauszemes tranzītā vienlaikus šķērsos vairāk par 500 ārvalstu militārpersonām, aizsardzības ministrs minētos dokumentus iesniedz Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai.

(3) Ārvalstu bruņoto spēku vienības Latvijas Republikas valsts teritoriju šķērso tranzītā Militārās policijas pavadībā."

4. Papildināt 4.pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Kaujas tehniku pāri Latvijas Republikas valsts robežai un Latvijas Republikas teritorijā pārvadā nepielādētu un atsevišķi no tās munīcijas. Ja tas ir paredzēts kaujas tehnikas izmantošanas instrukcijā, kaujas tehniku pārvadā iepakojumā. Kaujas tehnikas bruņojuma sistēmas nodrošina pret izkustēšanos.

(4) Ieročus pāri Latvijas Republikas valsts robežai un Latvijas Republikas teritorijā pārvadā nepielādētus, iepakojumā un atsevišķi no to munīcijas, ja ieroču izmantošanas instrukcijā nav paredzēts citādi.

(5) Kāpurķēžu tehniku Latvijas Republikas teritorijā pārvieto ar speciāliem tās transportēšanai paredzētajiem līdzekļiem, ja šī tehnika nav piemērota vai kāpurķēdes nav aprīkotas braukšanai pa ceļa asfaltbetona segumu."

 

 

4.pants. Bruņojums un materiāltehniskais nodrošinājums

(1) Ārvalstu bruņotajiem spēkiem jāsaskaņo ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju tā bruņojuma un materiāltehniskā nodrošinājuma veids un apjoms, kuru ārvalstu bruņotie spēki ievedīs Latvijas Republikā.

(2) Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija izsniedz ārvalstu bruņotajiem spēkiem atļauju bruņojuma ievešanai un izvešanai un veic ievestā bruņojuma uzskaiti un kontroli atbilstoši saskaņotajiem sarakstiem.

 

4. Papildināt 4.pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Kaujas tehniku pāri Latvijas Republikas valsts robežai un Latvijas Republikas teritorijā pārvadā nepielādētu un atsevišķi no tās munīcijas. Ja tas ir paredzēts kaujas tehnikas izmantošanas instrukcijā, kaujas tehniku pārvadā iepakojumā. Kaujas tehnikas bruņojuma sistēmas nodrošina pret izkustēšanos.

(4) Ieročus pāri Latvijas Republikas valsts robežai un Latvijas Republikas teritorijā pārvadā nepielādētus, iepakojumā un atsevišķi no to munīcijas, ja ieroču izmantošanas instrukcijā nav paredzēts citādi.

(5) Kāpurķēžu tehniku Latvijas Republikas teritorijā pārvieto ar speciāliem tās transportēšanai paredzētajiem līdzekļiem, ja šī tehnika nav piemērota vai kāpurķēdes nav aprīkotas braukšanai pa ceļa asfaltbetona segumu."

 

 

 

4. Papildināt 4.pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Kaujas tehniku pāri Latvijas Republikas valsts robežai un Latvijas Republikas teritorijā pārvadā nepielādētu un atsevišķi no tās munīcijas. Ja tas ir paredzēts kaujas tehnikas izmantošanas instrukcijā, kaujas tehniku pārvadā iepakojumā. Kaujas tehnikas bruņojuma sistēmas nodrošina pret izkustēšanos.

(4) Ieročus pāri Latvijas Republikas valsts robežai un Latvijas Republikas teritorijā pārvadā nepielādētus, iepakojumā un atsevišķi no to munīcijas, ja ieroču izmantošanas instrukcijā nav paredzēts citādi.

(5) Kāpurķēžu tehniku Latvijas Republikas teritorijā pārvieto ar speciāliem tās transportēšanai paredzētajiem līdzekļiem, ja šī tehnika nav piemērota vai kāpurķēdes nav aprīkotas braukšanai pa ceļa asfaltbetona segumu."