Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija                                                                                                                                                     Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma

ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību””

(reģ. nr. 839)

 

1.

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

3.

Pr.nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Juridiskās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kādā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 14.nr.; 2002, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 14.nr.; 2002, 22.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. Ja laulība šķirta tiesā un spriedums stājies spēkā līdz 1993.gada 31.augustam, šo spriedumu laulātie var iesniegt laulības šķiršanas reģistrācijai dzimtsarakstu nodaļā līdz 1994.gada 31.augustam. Pēc minētā datuma šāds spriedums par laulības šķiršanu vairs nav pamats laulības šķiršanas reģistrācijai, izņemot gadījumus, kad viens no laulātajiem ir reģistrējis laulības šķiršanu.

Reģistrējot laulības šķiršanu dzimtsarakstu nodaļā, ar 1993.gada 1.septembri laulības šķiršanas apliecības neizsniedz. Laulības šķiršanas pierādījums ir apliecināts laulības reģistra ieraksta noraksts vai izraksts par laulības ieraksta papildināšanu ar ziņām par laulības šķiršanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 6.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Laulības šķiršanas pierādījums ir izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta vai izraksts vai izziņa no laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu."

 

 

 

 

Saskaņā ar Kārtības ruļļa 95.pantu priekšlikumi likumprojektam netika iesniegti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 6.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Laulības šķiršanas pierādījums ir izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta vai izraksts vai izziņa no laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu."

10.pants. Civillikuma noteikumi par laulībā un ārlaulībā dzimušu bērnu izcelšanās noteikšanu (Civillikuma 146.- 161.p.) piemērojami arī attiecībā uz bērniem, kuri dzimuši līdz 1993.gada 31.augustam, ja viņu dzimšanu reģistrē pēc šā datuma.

Noteikumi par ārlaulības bērna paternitātes brīvprātīgu atzīšanu vai tās noteikšanu tiesā attiecas arī uz bērniem, kuru dzimšana jau reģistrēta pirms 1993.gada 1.septembra.

2. 10.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "laulībā un ārlaulībā dzimušu";

 

 

 

izslēgt otrajā daļā vārdu "ārlaulības".

 

 

 

2. 10.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "laulībā un ārlaulībā dzimušu";

 

 

 

izslēgt otrajā daļā vārdu "ārlaulības".

11.pants. Laulībā un ārlaulībā dzimuša bērna izcelšanās apstrīdēšana attiecībā uz bērniem, kuri dzimuši pirms 1993.gada 1.septembra, ar 1993.gada 1.septembri notiek pēc Civillikuma noteikumiem, ja līdz šim datumam nav notecējis Latvijas laulības un ģimenes kodeksa 58.1 pantā noteiktais termiņš.

3. Izslēgt 11.pantā vārdus "Laulībā un ārlaulībā dzimuša".

 

 

 

3. Izslēgt 11.pantā vārdus "Laulībā un ārlaulībā dzimuša".