Likumprojekts

 

Likumprojekts

 

Likumprojekts «Grozījumi Autopārvadājumu likumā» 

 

 

Izdarīt Autopārvadājumu likumā šādus grozījumus:

Izteikt likuma 30.panta otro daļu sekojoša redakcijā:

(2) Speciāla atļauja (licence) dod tiesības uzņēmējiem veikt pasažieru pārvadājumus tikai ar viņu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem vai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā - ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem. Autotransporta līdzekļa vadītājam jābūt darba attiecībās ar pārvadātāju.