Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļauts Saeimas 30.septembra sēdes darbā kārtībā likumprojektu ‘‘Par ierobežojumiem personām ar dubulto pilsonību ieņemt augstākos valsts amatus’’ ( reģ. nr. 832 ) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs M.Segliņš

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Par ierobežojumiem personām ar dubulto pilsonību

ieņemt augstākos valsts amatus

 

1.pants. Likumā lietotie termini:

1) valsts amats — darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros valsts iestādē;

2) dubultā pilsonība — personas piederība pie vairāku valstu pilsonības (pavalstniecības).

2.pants.

Likuma mērķis ir noteikt tos augstākos valsts amatus Latvijas Republikā, kurus nav atļauts ieņemt personām ar dubulto pilsonību, lai īstenotu Latvijas valsts interesēm atbilstošu pārvaldi, kas garantētu valsts augstāko amatpersonu reāli noturīgu tiesisku saikni ar Latvijas valsti, un novērstu jebkurus šķēršļus, kas var rasties, pildot šo amatu pienākumus.

3.pants. Valsts amati, kurus nav atļauts ieņemt personām ar dubulto pilsonību:

1) Valsts prezidents;

2) Saeimas deputāts;

3) Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs;

4) ministrs, īpašu uzdevumu ministrs, valsts ministrs un parlamentārais sekretārs;

5) Valsts prezidenta kancelejas vadītājs un viņa vietnieks;

6) Saeimas Kancelejas direktors un viņa vietnieks;

7) Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu uzdevumu ministra un valsts ministra biroja vadītājs;

8) Valsts kancelejas direktors un viņa vietnieks, ministrijas valsts sekretārs un viņa vietnieks;

9) īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs un viņa vietnieks;

10) Latvijas Bankas prezidents un viņa vietnieks, Latvijas Bankas padomes loceklis;

11) valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis, Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģijas loceklis, Valsts kontroles kancelejas pārvaldnieks;

12) Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un viņa vietnieks, Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs;

13) Satversmes aizsardzības biroja direktors un viņa vietnieks;

14) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks un viņa vietnieks;

15) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks un viņa vietnieks;

16) Valsts cilvēktiesību biroja direktors un viņa vietnieks;

17) Nacionālās radio un televīzijas padomes loceklis;

18) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes loceklis;

19) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis;

20) publiskās aģentūras vadītājs un viņa vietnieks;

21) Augstākās tiesas priekšsēdētājs, tiesneši;

22) Ģenerālprokurors, prokurori;

23) Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks.

4.pants.

Personai, kura tiek iecelta vai ievēlēta kādā no 3.pantā minētajiem augstākajiem valsts amatiem, mēneša laikā jāiesniedz paziņojums par atteikšanos no citas valsts pilsonības (pavalstniecības), jāsaņem iepriekšējās pilsonības (pavalstniecības) valsts ekspatriācijas atļauja, ja tādu paredz tās valsts likumi, vai cits pilsonības (pavalstniecības) zaudēšanu apliecinošs dokuments un jāiesniedz Naturalizācijas pārvaldē.

Pārejas noteikumi

1. Personām ar dubulto pilsonību, kuras ieņem valsts augstākos amatus, līdz likuma spēkā stāšanās brīdim jāveic nepieciešamās darbības, lai tiktu izpildītas šī likuma prasības.

2. Likums stājas spēkā 2005.gada 1.jūlijā.